ATM: kontrakt na SMaCS

Warszawska spółka podpisała umowę na wdrożenie systemu SMaCS (Service Management and Charging System) u jednego z dostawców usług internetowych. Wartość kontraktu wynosi 1,5 mln zł.

W pierwszej fazie kontraktu ATM dostarczył i zainstalował urządzenia Cisco typu BRAS, agregujące ruch użytkowników DSL.

SMaCS to autorski system ATM klasy middleware. Pozwala operatorowi na wdrażanie i zarządzanie usługami internetowymi niezależnie od stosowanych łączy dostępowych. Oprogramowanie zapewnia komunikację między infrastrukturą sieci operatorskiej a systemami biznesowymi (np. billing) - podaje ATM.