Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

AT&T i IBM upraszczają dostęp do sieci

AT&T udostępni IBM setki tysięcy kilometrów swoich łączy internetowych do wykorzystania w handlu elektronicznym.

IBM natomiast udostępni operatorowi telekomunikacyjnemu sprzęt umożliwiający dostęp do Internetu. Już pod koniec roku urządzenia IBM pojawią się w centrach internetowych AT&T m.in. w Nowym Jorku i Chicago. Natomiast zasoby AT&T będą wykorzystywane przez sześć oddziałów IBM. Obie firmy zamierzają także razem uruchomić internetowy serwis handlowy dla małych i średnich firm.