AOL zwalcza pop-upy

America Online udostępniła swoim użytkownikom nową usługę - blokowanie reklam wyświetlających się w okienkach pop-up. "Pop-Up Controls" zostaną w ciągu najbliższych dwóch tygodni dostarczone 26 mln. klientów firmy.

Zasada działania aplikacji jest podobna, jak w przypadku innych tego typu narzędzi - użytkownik może w dowolnej chwili włączyć lub wyłączyć obsługę pop-upów, możliwe jest również takie skonfigurowanie programu, by informował on użytkownika o każdym zablokowanym okienku. Oczywiście, można również zdefiniować, na których witrynach pop-upy mogą się otwierać, a na których nie.