Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

AOL z Google

Należąca do Yahoo firma Overture oferowała dotychczas europejskim oddziałom AOL płatne reklamy przy wynikach wyszukiwania. AOL zdecydował się wymienić rozwiązania Overture na Google.

AOL - część koncernu Time Warner, jest w Europie dostawcą usług internetowych dla ponad 6 mln użytkowników w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. AOL zdecydował się podpisać umowę z Google na ponad rok, nie podając przy tym jej finasowych warunków.

Yahoo i Google rywalizują o prymat na rynku reklam pojawiających się przy wynikach wyszukiwania. W 2003 roku sprzedaż tych reklam przez Overture osiągnęła wartość 1,6 mld USD. Przychody Google w tym samym czasie miały wartość 962 mln USD. W Stanach Zjednoczonych AOL współpracuje z Google od połowy 2002 roku. Od wtorku również w Europie AOL korzysta z usług Google.