Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

AOL szyfruje komunikator

Przedstawiciele America Online poinformowali, że w najnowszej wersji komunikatora AOL Instant Messenger (oznaczonej numerem 5.2) zastosowane zostaną zaawansowane mechanizmy szyfrowania rozmów oraz plików przesyłanych za pośrednictwem aplikacji.

Przedstawiciele firmy sądzę, że nowe funkcjonalności szczególnie zainteresują tych użytkowników, którzy wykorzystują komunikator w pracy - do kontaktów z kontrahentami czy klientami.

AOL poinformował również o wbudowaniu nowych, stworzonych z myślą o firmach funkcjonalności do oprogramowania AIM Enterprise Gateway. Wśród nowości znalazły się m.in. możliwość autoryzowania dostępu do określonych zasobów na podstawie funkcji (czy też stanowiska) danego użytkownika.

Więcej informacji:

http://www.aim.com