AOL: mniej reklam

Internetowemu oddziałowi AOL Time Warner nie wiedzie się najlepiej na rynku reklamy internetowej. AOL właśnie obniża prognozy przychodów za 2002 rok.

Jak poinformowały wczoraj władze firmy, America Online zmuszona została do zmniejszenia zaplanowanych na rok 2002 przychodów ze sprzedaży reklam. Tegoroczny budżet zakładał, że przychody AOL z reklamy internetowej i działalności e-commerce zamkną się na koniec br. kwotą 1,7 mld. USD. Już dziś jednak szefowie spółki musieli przeszacować te dane; przychody te mogą być mniejsze od zakładanych nawet o 5%. Jeszcze wcześniej przewidywano, że uda się ten rok zamknąć kwotą 1,8 – 2,2 mld. USD.

Pomimo tego przewidywany tegoroczny dochód netto firmy, ma wzrosnąć co najmniej o 5% i szacuje się że będzie to przyrost 5-8-proc.