AOL coraz bogatszy

AOL Time Warner ogłosił 21-proc. wzrost przychodów na akcję w I kw. br. Zwiększenie liczby subskrybentów serwisów internetowych i telewizji kablowej spowodowało wzrost przychodów o 9%.

Sprzedaż wzrosła o 9% w porównaniu z I kw. 2000 r., do 9,1mld USD, z czego 3,9 mld USD pochodzi od subskrybentów, a wpływy z reklam i handlu elektronicznego wzrosły o 10% do 3,2 mld USD. Przychody z innych źródeł wzrosły o 8% i wyniosły 3,2 mld USD.

Wzrost przychodów na akcję wyniósł 23 centy, a w analogicznym okresie ubiegłego roku - 19 centów.

Liczba subskrybentów AOL Time Warner wzrosła w ciągu ostatniego kwartału o 16% - do 133 mln, w tym 28,8 mln. to klienci AOL, a 3,3 mln to subskrybenci Time Warner Cable.

„Intensywnie rozwijamy i wprowadzamy produkty i usługi nowej generacji, które umożliwiać będą ciągły wzrost liczby subskrybentów, przychodów z reklam i handlu elektronicznego” - powiedział Gerald Levin, dyrektor wykonawczy AOL Time Warner.

<i>Źródło: Financial Times</i>