Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

AOL TW pod lupą

Zarząd AOL TW potwierdził informacje o rozpoczęciu przez amerykański Departament Sprawiedliwości śledztwa w sprawie domniemanych fałszerstw księgowych w firmie.

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi już zresztą amerykańska Komisja Papierów Wartościowych (SEC). AOL TW nie poinformował w komunikacie, które działania księgowe firmy są przedmiotem badania przez te instytucje. Wiadomo jednak, że dochodzenie SEC dotyczy kilku transakcji AOL, które znacznie podniosły przychody spółki internetowej. Audytorem AOL TW jest Ernst&Young.

Spółka bagatelizuje sprawę, w oświadczeniu zaznaczając, że w obecnej atmosferze zepsutej wielkimi skandalami księgowymi, chęć przyjrzenia się także bilansom AOL nie powinna być zaskoczeniem. Na początku miesiąca z firmy odszedł Robert Pittmanm, dawny szef AOL w czasach, kiedy wyrastało ono na giganta. Ten zresztą właśnie okres jest według nieoficjalnych informacji przedmiotem zainteresowania. Doprowadziły do tego publikacje The Washington Post na temat „niekonwencjonalnych” sposobów podnoszenia przychodów AOL, m.in. polegających księgowaniu w rybryce sprzedaż przychodów ze sprzedaży reklam w imieniu eBay, czy barterowych transakcji z Sun Microsystems. Takie transakcji dokonywano od lipca 2000 roku aż do marca br.