AOL: Przybywa reklam, ubywa użytkowników

America Online cieszy się rosnącą liczba reklam niezwiązanych z wyszukiwaniem. W ubiegłym roku dały platformie 313 mln USD przychodów, co stanowi o 53% wzroście w stosunku do 2003 roku. Jednak AOL ma też powód do smutku - w IV kwartale stracił prawie pół miliona abonentów. Znowu...

W całym 2004 roku AOL sprzedał reklamy za ponad 1 mld USD. Nowy zakup AOL - Advertising.com przyniósł firmie 97 mln USD. Same reklamy przy wynikach wyszukiwania dały 302 mln USD przychodu, co stanowi wzrost o 51% w stosunku do 2003 roku. Reklamy te stanowią prawie jedną trzecią wszystkich sprzedawanych przez firmę reklam.

Radość mąci fakt, że AOL traci abonentów. W czwartym kwartale ubyło ich 464 tys. Jeśli użytkownicy serwisów AOL będą nadal ubywać z tą samą prędkością, za około 9 lat nie będzie już żadnego.

To i tak optymistyczniejszy scenariusz niż ten, przedstawiany jeszcze w październiku 2003, gdy MarketingWonk przewidywał stratę ostatniego abonenta na sierpień 2013. W 2003 roku AOL starcił 1 abonenta na 12. Według ostatnich danych termin agonii AOL przesunął się w przyszłość o 2 lata.