Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

AIG w Internecie

Na stronach internetowych Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego AIG można już sprawdzać stan swojego konta w funduszu.

Usługa jest dostępna jednak dopiero po wypełnieniu i wysłaniu wniosku do PTE. Po uzyskaniu indywidualnego kodu PIN można sprawdzać: stan swojego rachunku członkowskiego w AIG OFE i historię operacji na rachunku oraz zobaczyć, jak się kształtowała wartość jednostki rozrachunkowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. AIG jest trzecim funduszem emerytalnym, który umożliwił klientom dostęp przez Internet do informacji o prowadzonym rachunku. Wcześniej to zrobiły PTE PZU Złota Jesień i Zurich Solidarni.