AIG w Internecie

Na stronach internetowych Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego AIG można już sprawdzać stan swojego konta w funduszu.

Usługa jest dostępna jednak dopiero po wypełnieniu i wysłaniu wniosku do PTE. Po uzyskaniu indywidualnego kodu PIN można sprawdzać: stan swojego rachunku członkowskiego w AIG OFE i historię operacji na rachunku oraz zobaczyć, jak się kształtowała wartość jednostki rozrachunkowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. AIG jest trzecim funduszem emerytalnym, który umożliwił klientom dostęp przez Internet do informacji o prowadzonym rachunku. Wcześniej to zrobiły PTE PZU Złota Jesień i Zurich Solidarni.