AAAApraca nadal głównie w gazetach

Borell Associates przedstawił prognozę dotyczącą amerykańskiego rynku internetowej reklamy posrednictwa pracy w USA - aby osiągnąć obecny poziom przychodów gazet serwisy muszą powiększać swoje przychody w tempie 30% rocznie. Jeszcze przez 6 lat.

Internetowe "słupy ogłoszeniowe" (job boards) rosły w 2004 roku trzy razy szybciej niż rubryki w gazetach. W 2004 roku ogłoszenia o pracy w gazetach kosztować będą w sumie 1,3 mld USD, ok. 1/3 przychodów gazet z reklamy (4,6 mld USD). Aby osiągnąć jednak ten poziom serwisy internetowe musiałyby zwiększac swoje przychody z reklamy o 30% rocznie przez 6 lat, przy założeniu, że przychody gazet z ogłoszeń o pracę nie będą rosły. A to oznacza, że serwisy pośrednictwa pracy musiałyby podwoić swoje obecne tempo wzrostu przychodów.

Głównym polem bitwy są ogłoszenia o niekierowniczych stanowiskach pracy w małych i średnich firmach. 2 z ok. 13 milionów MSP ogłasza się w gazetach i pozostały one w 2004 roku im lojalne. W ciągu ostatnich 18 misięcy Monster.com zdołał przeciągnąć na stronę Internetu ok. 10% tych ogłoszeniodawców.

Według raportu, walka o ogłoszeniodawcę ma się w tym obszarze zdecydowanie zaostrzyć. Gazety i serwisy internetowe muszą też walczyć z samymi ogłoszeniodawcami. W 2004 roku "wydadzą" oni w sumie 1,5 mld USD na własnych stronach WWW.