AAA... portal

Automobliliści zrzeszeni w 40 tys. klubów organizacji American Automobile Association będą mogli korzystać ze specjalnie utworzonego portalu.

Oprogramowanie do budowy portalu dostarczyła firma Vignette. Jego architektura ma pozwolić przede wszystkim do prowadzenia przez American Automobile Association (AAA) działalności business to business.

Do 2000 r. z intranetowej sieci AAA korzystało tylko 900 użytkowników, którzy mogli przeglądać kilkaset stron internetowych. W ciągu ostatniego roku liczba zarejestrowanych w wewnętrznej sieci AAA użytkowników wzrosła do 10 tys. Za jej pośrednictwem mieli dostęp do 8400 stron www oraz co najmniej 12 różnego rodzaju programów, opartych na rozwiązaniach bazodanowych.

Teraz AAA dostarcza swoim członkom poprzez sieć informacje, ubezpieczenia, umożliwia sprzedaż lub zamianę samochodów.

<i>Źródło: Total Telecom</i>