A co by było, gdyby internet przestał istnieć?

Spróbuj sobie wyobrazić świat bez internetu. Bez poczty elektronicznej. Bez handlu elektronicznego, bez urządzeń w rodzaju BlackBerry. E-mail zostałby zastąpiony przez tradycyjną pocztę, a telefony komórkowe przez stare, dobre telefony stacjonarne. Spróbuj sobie teraz wyobrazić, jak w tej sytuacji wyglądałaby przyszłość. Wizję świata bez internetu kreśli Lynn Greiner, znany publicysta wielu czasopism branży IT, konfrontując ją z opiniami futurystów.

Futuryści twierdzą, że z chwilą "śmierci" internetu wszelkiego rodzaju wirtualna działalność biznesowa, księgowość a nawet handel uległyby gwałtownemu zatrzymaniu, doprowadzając tym samym do bankructwa wielu firm. To przywodzi mi na myśl opowiadanie E.M. Forestera - "Koniec maszyny" napisane w 1909 roku. Opisuje ono upadek cywilizacji, która owinęła się w kokon zautomatyzowanego systemu ułatwiającego życie. Ludzie zaczęli myśleć o Maszynie jako o nieomylnym bóstwie i żyli w swoich osobistych, mechanicznych łonach, komunikując się i prowadząc interesy tylko za pośrednictwem Maszyny. Czcili ją jednak do czasu kiedy - jak napisał autor - nastąpił dzień, gdy bez najmniejszego ostrzeżenia, bez żadnych oznak niedołężności, cały system komunikacyjny załamał się, a świat taki, jakim go rozumieli - przestał istnieć.

Jeżeli internet miałby odmówić dzisiaj posłuszeństwa, to dla wielu ludzi efekt byłby podobny. Wyrośli w otoczeniu wszechobecnej komunikacji, informacji leżących w zasięgu ręki oraz robienia zakupów kilkoma kliknięciami myszy. Zginęliby bez e-maila, portali społecznościowych. Listy klientów składające się w dużej mierze z adresów mailowych są zupełnie bezużyteczne bez poczty elektronicznej, a ulotki i katalogi on-line są jak komputerowe tapety na pulpicie - nie można ich przeglądać. Dla twórców oprogramowania i innych osób, których być albo nie być opiera się na pobieraniu danych przez klientów czy dokonywaniu transakcji on-line, świat interesów przestałby funkcjonować dopóki całkowicie nie przebudowaliby oni modelu biznesowego. Dla firm, w których usługi webowe nie są krytyczne utrata internetu byłaby co najmniej znaczną niewygodą.

Pięć rzeczy, za którymi byśmy wcale nie tęsknili (gdyby internet umarł)

1. Spam oraz inne niepożądane treści oraz napastliwe e-maile, które zaśmiecają nasze skrzynki oraz kradną łącze. Tak, to przecież kradzież.

2. Pop-upy reklamowe prawie skaczące do oczu czytelnika próbującego przeczytać ważną informację na popularnym portalu. Zyski z reklam są oczywiście konieczne do funkcjonowania portali, ale ostatnio stały się bardzie natarczywe, niż roznosiciele ulotek.

3. Wtyczki i dodatki, które ciągle próbują się zainstalować wraz z innym oprogramowaniem mimo, że wcale ich nie chcemy na naszych komputerach.

4. Przekonanie naszych pracodawców, że zawsze jesteśmy on-line i "dzięki temu" powoduje wydłużenie czasu pracy z 8/24 na 24/7

5. Strony porno, które wykorzystują każdą najmniejszą literówkę podczas wpisywania adresu WWW i wyskakują w najbardziej upokarzających momentach.

Choć sieci korporacyjne funkcjonowałyby w dalszym ciągu (nie uśmiercamy w końcu TCP/IP), to wiele sieci WAN bezpiecznie połączonych dzięki dobrodziejstwom internetu musiałoby upaść. Odbudowanie ich przy wykorzystaniu tradycyjnych kanałów przesyłowych kosztowałoby krocie. Bez e-maili musielibyśmy całkowicie polegać na tradycyjnych usługach pocztowych, które wraz z rozwojem internetu również uległy przeobrażeniu i znacznie zmniejszyły swoją wydajność. Poczta tradycyjna prawdopodobnie nie byłaby w stanie udźwignąć naporu przesyłek, a szybkość doręczania równałaby się tempu tworzenia lodowców. Operatorzy telefoniczni doświadczyliby podobnych problemów w swojej infrastrukturze, ponieważ usługi VoIP przestałyby działać, a sieć tradycyjna nie przejęłaby z marszu przejąć ich zadań. Telefony komórkowe prawdopodobnie dalej funkcjonowałyby jako urządzenia do komunikacji głosowej, ale bez jakichkolwiek usług dodanych. A uzależnionym od BlackBerry pozostałoby jedynie szlochanie ukradkiem w kąciku.