90 mln zł dla CL

ComputerLand poinformował o pomyślnym zakończeniu subskrypcji obligacji zamiennych serii B.

Firma zaproponowała inwestorom nabycie 8 937 obligacji o wartości nominalnej 10 tys. zł każda, o oprocentowaniu 8,5% w skali roku. Zainteresowanie było tak duże, że CL był zmuszony dokonać 31-proc. redukcji zamówień. Emisję objęło 14 inwestorów - przede wszystkim Otwarte Fundusze Emerytalne.

Wyemitowane obligacje mają pięcioletni termin wykupu. Po tym czasie mogą zostać zamienione na 83 akcje po cenie emisyjnej 120 zł (dzisiaj kurs CL wynosił 95 zł) lub wykupione po cenie 14 tys. zł (40-proc. premia). Jednak decyzję: zamiana czy wykup, obligatariusze muszą podjąć już do 24 maja 2001 r. CL zastrzegło sobie prawo wezwania obligatariuszy do wcześniejszego wykupu lub zamiany obligacji za 2 lata, gdyby giełdowy kurs CL przekroczył 192 zł.

W przypadku wymiany całej emisji na akcje nabywcy obligacji mieliby prawo do wykonywania 10% głosów na WZA CL. Po tej emisji zadłużenie warszawskiej firmy z tytułu nie umorzonych obligacji wynosi 74% kapitałów własnych.