80% gospodarstw w Ameryce ma komputer, 69% jest online, 60% ma broadband

Te same dane dla Polski to odpowiednio: 40%, 30% i 5%. Wszędzie o tym, czy gospodarstwo korzysta z internetu i w jaki sposób, decyduje wysokość jego dochodów.

Jak widać z zestawienia danych dla Stanów Zjednoczonych i dla Polski, szczególna dysproporcja panuje w przypadku dostępu do szerokopasmowego internetu. Dlaczego tak jest próbowaliśmy odpowiedzieć w artykule "Szerokopasmowa Polska: Internet dla biedoty".

Według raportu Leichtman Research Group w amerykańskich gospodarstwach domowych penetracja wynosi 69%. Według ostatnich danych SMG/KRC pochodzących z badania NetTrack, w Polsce dostęp do internetu ma 37,7% Polaków, z czego w domu korzysta z niego około 71% internautów.

80% wszystkich gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych ma przynajmniej jeden komputer. Według danych GUS, w Polsce ten odsetek wynosi 40%. Pośród amerykańskich gospodarstw, których roczne dochody nie przekraczają 30 tys. USD (około 100 tys. zł), jedynie 58% ma komputer.

W Polsce związek między dochodami a posiadaniem komputera i dostępem do internetu jest równie widoczny, o czym świadczą dane GUS. W grupie gospodarstw domowych o najwyższych rocznych dochodach powyżej 86,4 tys. zł (26,18 tys. USD) dostęp do internetu ma 71%, podczas gdy wśród gospodarstw o najniższych dochodach - poniżej 17,28 tys. zł rocznie (około 5,200 tys. USD) - dostęp do internetu ma już tylko 14%.

Bruce Leichtman, prezes i główny analityk Leichtman Research Group przewiduje, że w Stanach Zjednoczonych do końca 2010 roku, 80% gospodarstw domowych mających dostęp do internetu, korzystać będzie z szerokiego pasma.

Internet z oferty sieci kablowych cieszy się największą popularnością wśród gospodarstw o rocznych dochodach powyżej 75 tys. USD (czyli około 247 tys. zł rocznie). W tej grupie wybiera go 37%, podczas gdy DSL 27% gospodarstw. Gospodarstwa o dochodach pomiędzy 30 tys. USD a 75 tys. USD rocznie (około 100 tys. zł - 247 tys. zł), 21% wybiera DSL, a 18% internet "z kabla".

Przypomnijmy, że w Polsce, według raportu Komisji UE ds. Społeczeństwa Informacyjnego Informacyjnego Mediów, jedynie 1,72% gospodarstw korzysta z szerokopasmowego dostępu do internetu. Jesteśmy więc wśród krajów Unii Europejskiej w ogonie, wyprzedzając jedynie Grecję. Liderami szerokopasmowej penetracji są Holandia, Dania, Finlandia i Szwecja. Więcej danych: "Szerokopasmowa Polska: Internet dla biedoty" oraz "Broadband w Polsce: Unia gani, TP SA chwali".

***

Wyniki badania Leichtman Research Group pochodzą z ankiety telefonicznej przeprowadzonej na terenie Stanów Zjednoczonych na grupie 1600 gospodarstw domowych. Dane dotyczące Polski: na bazie raportu GUS za 2005 rok (m.in. odsetek komputerów w gospodarstwach domowych), raportu Komisji UE ds. Społeczeństwa Informacyjnego Informacyjnego Mediów (udział szerokopasmowego dostępu do internetu) oraz ostatniej fali badania SMG/KRC NetTrack (liczba gospodarstw domowych z dostępem do internetu).