Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

8 nowych zezwoleń i 4 nowe prefiksy

URTiP wydał zezwolenia telekomunikacyjne na eksploatację stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla ośmiu operatorów. Sześciu operatorów otrzymało lub rozszerzyło koncesje na cały kraj, czterech otrzymało zezwolenie na świadczenie usług międzystrefowych.

Koncesje na obszar całego kraju otrzymały eTEL Polska, Netia Telekom, Premium Internet i Długie Rozmowy. Dzięki dodatkowym zezwoleniom powiększyły swój obszar koncesyjny na cały kraj PT Szeptel i PT Centrala. Elektrix otrzymał zezwolenie na obszar gdańskiej strefy telekomunikacyjnej, a Open-Net na strefy katowicką, bielsko-bialską, częstochowską, krakowską, nowosądecką, tarnowską i kielecką. Ponadto URTiP przyznał cztery nowe prefiksy, dla operatorów, którzy będą świadczyli usługi międzystrefowe: 1042 – Szeptelowi, 1064 – Centrali, 1077 – Premium Internet, a 1051 – Długie Rozmowy.

Ważne przez 25 lat zezwolenia kosztowały operatorów 2,5 tys. EUR.