8 mln dolarów z e-reklamy

The New York Times Digital, ogłosił, że przychody z reklam w prowadzonych przez niego serwisach NYTimes.com i Boston.com wzrosły w czwartym kwartale minionego roku o 18,6%.

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, kiedy reklamy na serwisach WWW prowadzonych przez The New York Times Digital, przyniosły 16,6 mln USD, w ostatnim kwartale 2002 przychody z tej działalności wzrosły o 18,6% i osiągnęły 19,7 mln USD.

Większe przychody z reklam online internetowego oddziału The New York Times Company, związane są ze zwiększonymi wydatkami na reklamę w branżach teleinformatycznej, bankowej i handlu detalicznego. W trzecim kwartale 2002 r. wpływy z reklam online wyniosły 18,2 mln USD i były o niemal 4 mln wyższe niż przed rokiem.

Zysk operacyjny spółki za czwarty kwartał wyniósł 3,3 mln USD i był o niemal 2 mln większy niż w czwartym kwartale roku 2001. Za cały rok 2002 New York Times Digital odnotował zysk operacyjny w wysokości 8,3 mln USD.