8,5 mln użytkowników Internetu w Polsce?

I-Metria przeprowadziła pod auspicjami PBI badania wielkości populacji internetowej w Polsce. Firma doliczyła się 8,5 mln osób korzystających z Internetu, z czego blisko 4 mln – internautów „domowych”. Z kolei według badania panelu użytkowników domowych I-Metrii w lipcu najdłużej - średnio ponad 4 godziny – surfowali młodzi mężczyźni.

Firma przeprowadziła dwuetapowe badanie polskich internautów. W pierwszej kolejności, przy pomocy badania telefonicznego ustalono wielkość populacji – w próbie 50 tys. osób powyżej 15 roku życia (i posiadających naturalnie telefon), korzystanie z Internetu zadeklarowało 36%. Odpowiada to 8,5 mln osób w populacji rzeczywistej, według GUS.

48% spośród deklarujących korzystanie z Internetu surfuje w domu. Oznacza to, że mamy w Polsce blisko 4 mln użytkowników domowych. W pracy z Internetu korzysta 30% użytkowników Internetu, w szkole lub na uczelni 0 27%, w kawiarenkach internetowych – 22%, a u rodziny lub znajomych – 15%. Zbliżone są proporcje płci użytkowników Internetu – wśród domowych użytkowników jest 54,9% mężczyzn i 45% kobiet. Większość (39%) stanowią osoby w wieku od 15 do 24 lat. W sumie grubo ponad połowa użytkowników Internetu – 63,4% - to osoby poniżej 34 roku życia. Około jednej piątej internautów to osoby w wielu 35 – 44 lata, 13,6% to osoby w wieku 45 – 55 lat. Internauci powyżej 55 roku życia stanowią niecałe 4% populacji internetowej w Polsce. Ponad 31% internautów to osoby z wykształceniem wyższym, a ponad dwie trzecie – z wyższym lub średnim. Najwięcej internautów mieszka w małych miasteczkach i na wsi – w sumie ponad 54,5% z tych, którzy deklarowali korzystanie z Internetu. Niespełna jedna piąta internautów to osoby zamieszkujące duże miasta powyżej 500 tys. mieszkańców, a nieco ponad jedna czwarta zamieszkuje miasta o wielkości od 100 do 500 tys. mieszkańców. Najbardziej zinternetyzowanym województwem jest śląskie, skąd rekrutuje się 16% użytkowników Internetu w Polsce. 14,4% internautów to mieszkańcy mazowieckiego, 9,4% - dolnośląskiego, a 9,1% - wielkopolskiego.

I-Metria przedstawiła także wyniki lipcowego pomiaru aktywności uczestników swojego panelu domowego badawczego. W panelu wzięło udział 1991 internautów. W lipcu mężczyźni spędzili w Sieci średnio 4 godziny 21 minut; przeciętna internautka surfowała o ponad godzinę krócej (3 godz. 6 minut). Najwięcej surfowały w domu osoby młode (15-24 lata) – 4 godz. 43 minuty; najmniej – zapewne ich zapracowani rodzice, osoby w wieku 35 – 44 lata. Najdłużej, bo średnio nieco ponad 4 godzin, surfowali mieszkańcy małych i średnich miast. Internauci to raczej nocne marki – najchętniej korzystają z Internetu po godzinie 18, szczyt aktywności przypada jednak przed północą.

W badaniu określono także zasięgi najpopularniejszych witryn internetowych. Bezkonkurencyjny okazał się Onet.pl, który posiada 82-proc. zasięg wśród internautów. 70% internautów odwiedziło Wirtualną Polskę, a 54% - Interię. Kolejne witryny to pod względem zasięgu w lipcu microsoft.com (36%), serwisy operatorów komórkowych (wszystkie po około jednej trzeciej zasięgu). Spośród pozostałych portali, najwyżej plasuje się msn.com, potem o2.pl (20%), Yahoo! (18%), i Gazeta.pl (15%). Wysoko uplasowały się komunikatory gadu-gadu.pl (17%) i tlen.pl (12%). Zbliżony zasięg miały też kazaa.com (13%) i 4Free.pl, zawierający bezpłatne komponenty do konstrukcji strony internetowej.