Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

8,5 mln użytkowników Internetu w Polsce?

I-Metria przeprowadziła pod auspicjami PBI badania wielkości populacji internetowej w Polsce. Firma doliczyła się 8,5 mln osób korzystających z Internetu, z czego blisko 4 mln – internautów „domowych”. Z kolei według badania panelu użytkowników domowych I-Metrii w lipcu najdłużej - średnio ponad 4 godziny – surfowali młodzi mężczyźni.

Firma przeprowadziła dwuetapowe badanie polskich internautów. W pierwszej kolejności, przy pomocy badania telefonicznego ustalono wielkość populacji – w próbie 50 tys. osób powyżej 15 roku życia (i posiadających naturalnie telefon), korzystanie z Internetu zadeklarowało 36%. Odpowiada to 8,5 mln osób w populacji rzeczywistej, według GUS.

48% spośród deklarujących korzystanie z Internetu surfuje w domu. Oznacza to, że mamy w Polsce blisko 4 mln użytkowników domowych. W pracy z Internetu korzysta 30% użytkowników Internetu, w szkole lub na uczelni 0 27%, w kawiarenkach internetowych – 22%, a u rodziny lub znajomych – 15%. Zbliżone są proporcje płci użytkowników Internetu – wśród domowych użytkowników jest 54,9% mężczyzn i 45% kobiet. Większość (39%) stanowią osoby w wieku od 15 do 24 lat. W sumie grubo ponad połowa użytkowników Internetu – 63,4% - to osoby poniżej 34 roku życia. Około jednej piątej internautów to osoby w wielu 35 – 44 lata, 13,6% to osoby w wieku 45 – 55 lat. Internauci powyżej 55 roku życia stanowią niecałe 4% populacji internetowej w Polsce. Ponad 31% internautów to osoby z wykształceniem wyższym, a ponad dwie trzecie – z wyższym lub średnim. Najwięcej internautów mieszka w małych miasteczkach i na wsi – w sumie ponad 54,5% z tych, którzy deklarowali korzystanie z Internetu. Niespełna jedna piąta internautów to osoby zamieszkujące duże miasta powyżej 500 tys. mieszkańców, a nieco ponad jedna czwarta zamieszkuje miasta o wielkości od 100 do 500 tys. mieszkańców. Najbardziej zinternetyzowanym województwem jest śląskie, skąd rekrutuje się 16% użytkowników Internetu w Polsce. 14,4% internautów to mieszkańcy mazowieckiego, 9,4% - dolnośląskiego, a 9,1% - wielkopolskiego.

I-Metria przedstawiła także wyniki lipcowego pomiaru aktywności uczestników swojego panelu domowego badawczego. W panelu wzięło udział 1991 internautów. W lipcu mężczyźni spędzili w Sieci średnio 4 godziny 21 minut; przeciętna internautka surfowała o ponad godzinę krócej (3 godz. 6 minut). Najwięcej surfowały w domu osoby młode (15-24 lata) – 4 godz. 43 minuty; najmniej – zapewne ich zapracowani rodzice, osoby w wieku 35 – 44 lata. Najdłużej, bo średnio nieco ponad 4 godzin, surfowali mieszkańcy małych i średnich miast. Internauci to raczej nocne marki – najchętniej korzystają z Internetu po godzinie 18, szczyt aktywności przypada jednak przed północą.

W badaniu określono także zasięgi najpopularniejszych witryn internetowych. Bezkonkurencyjny okazał się Onet.pl, który posiada 82-proc. zasięg wśród internautów. 70% internautów odwiedziło Wirtualną Polskę, a 54% - Interię. Kolejne witryny to pod względem zasięgu w lipcu microsoft.com (36%), serwisy operatorów komórkowych (wszystkie po około jednej trzeciej zasięgu). Spośród pozostałych portali, najwyżej plasuje się msn.com, potem o2.pl (20%), Yahoo! (18%), i Gazeta.pl (15%). Wysoko uplasowały się komunikatory gadu-gadu.pl (17%) i tlen.pl (12%). Zbliżony zasięg miały też kazaa.com (13%) i 4Free.pl, zawierający bezpłatne komponenty do konstrukcji strony internetowej.