75% Amerykanów ma w domu Internet

Z badania przeprowadzonego przez Nielsen//NetRatings wynika, że prawie trzy czwarte mieszkańców Stanów Zjednoczonych może korzystać z Sieci w domu. Oznacza to, że dostęp do Internetu ma rzesza 204,3 mln osób.

Informację podało Center for Media Research. Badania przeprowadzono w lutym br. Wtedy aż 74,9% Amerykanów miało możliwość skorzystania z Internetu w miejscu zamieszkania. Dla porównania, rok wcześniej penetracja Sieci wyniosła 66%. Zdaniem autorów badania, Internet zwiększa swój zasięg w sposób błyskawiczny. Innym mediom pozyskanie takiej ilości użytkowników zajęło całe dekady, w przypadku Internetu mamy do czynienia z kwestią jedynie kilku lat.

Z badania wynika również, że w USA większy jest odsetek kobiet korzystających z Sieci. Aż 82% Amerykanek w wieku od 35-54 lat sufruje w domu (daje to liczbę

75% Amerykanów ma w domu Internet

Penetracja Internetu w USA

ponad 34 mln kobiet). Penetracja Internetu wśród mężczyzn w tej samej grupie wiekowej wynosi 80%. Co ciekawe, w młodszej grupie wiekowej – osób mających od 25 do 34 lat - odsetek użytkowników jest nieco niższy. 77% kobiet i 75,6% mężczyzn w tym przedziale wiekowym łączy się z Siecią.

Jak wskazują autorzy badania, dla Amerykanek Internet jest narzędziem, które swobodnie i chętnie wykorzystują w życiu codziennym.

Dodajmy jeszcze, że trzy czwarte amerykańskich nastolatków korzysta z Sieci w domu (grupa wiekowa od 18-24 lat), co daje liczbę ponad 20 mln użytkowników. Również osoby starsze nie stronią od Sieci. Penetracja Internetu wśród tej grupy wiekowej wynosi 63,4%. Oznacza to, że ponad 40 mln użytkowników powyżej 55 roku życia ma dostęp do Internetu w domu.

Więcej informacji:

http://www.nielsen-netratings.com