65% wzrost przychodów Wirtualnej Polski

Przychody gotówkowe ze sprzedaży powierzchni reklamowej Wirtualnej Polski wzrosły o 119% w porównaniu do roku 2004. Wyniki sprzedaży tylko za czwarty kwartał 2005 są wyższe o ponad 160% w porównaniu do analogicznego okresu 2004.

- W stosunku do 2004 roku przychody zwiększyły się o ponad 65% - mówi Dominika Herburt-Heybowicz, członek zarządu Wirtualnej Polski. - Na koniec roku przychody ogółem były o prawie 20% wyższe od tego, co szacowaliśmy jeszcze pod koniec trzeciego kwartału. Świadczy to niezbicie o bardzo dobrych wynikach czwartego kwartału - dodaje Dominika Heybowicz.

Na koniec 2005 roku Wirtualna Polska wypracowała pozytywną EBITDA z marżą przekraczającą 6%. W 2004 roku EBITDA była jeszcze znacząco ujemna. Dzięki ustabilizowaniu sytuacji finansowej, WP mogła też zwiększyć wydatki inwestycyjne, które w 2005 roku były ponad 6-krotnie większe w porównaniu

z rokiem 2004. W 2005 roku zostały też powiększone nakłady na promocję marki oraz na kontent.

Kontrowersyjne wyliczenia

W komunikacie prasowym przesłanym przez Wirtualną Polskę znalazły się dwa kontrowersyjne fragmenty:

1. "Rok 2005, w którym Wirtualna Polska obchodziła 10-lecie swojego istnienia, był przełomowy dla spółki. WP zwiększyła przychody o prawie 65%, jako jedyna spośród internetowych graczy odnotowała wzrost na rynku reklamy internetowej, a także wyraźnie zmniejszyła dystans do swojego głównego konkurenta."

2."Trzeba podkreślić, że WP - jako jedyna z internetowych graczy - zanotowała na rynku reklamy internetowej wzrost aż o 6 punktów procentowych. - mówi Dominika Heybowicz".

Poprosiliśmy o komentarz do tych słów:

Jacek Makowski, Onet.pl:

Nie mam czego komentować ponieważ nie widzę twardych danych finansowych. Dopóki nie mamy twardego monitoringu wydatków reklamowych każdy komunikat tego rodzaju dotyczący spółek nie notowanych na giełdzie należy traktować bardziej jako PR niż rzeczywistość do której można się odnosić.

Mariusz Kuziak, Interia.pl:

Wypowiedź Pani Dominiki Herburt-Heybowicz to nic innego, jak żonglerka procentami, bez podawania żadnego stałego punktu odniesienia. Równie dobrze możemy przyjąć, że w 2004 r. WP miała 2 mln zł przychodów, a w 2005 r. przychody te wyniosły 3,35 mln - co też daje ponad 65% wzrostu.

Jesteśmy zafascynowani tym, że po raz kolejny Wirtualna Polska podaje jako pewnik wartości swoich udziałów rynkowych, nie ujawniając

jednocześnie żadnych podstaw do swoich szacunków. Nie da się wyliczyć udziału w rynku - a tym samym wzrostu udziału rynkowego - bez znajomości wartości całego rynku i przychodów poszczególnych podmiotów. My te wartości - zgodnie z harmonogramem upubliczniania przez INTERIA.PL raportów okresowych - opublikujemy dopiero 10 lutego br.

Nie wiadomo, jaką wartość całego gotówkowego rynku reklamy internetowej w 2005 r. przyjęli analitycy WP - 115, 120, 140 czy też wymieniane przez niektórych 150 mln zł. Już wcześniej zwracaliśmy się do Wirtualnej Polski - także w formie oficjalnych pism - z prośbą o podanie konkretnych podstaw dla ich szacunków. Nie otrzymaliśmy na te zapytania jednoznacznej odpowiedzi. Gratulujemy Wirtualnej Polsce wzrostów, niemniej jednak po raz kolejny pytamy: Gdzie są liczby?

Robert Biegaj, Gazeta.pl:

Trudno skomentować informacje podawane przez WP, ponieważ nie są one poparte żadnymi twardymi danymi. Nie mam pojęcia chociażby, w jaki sposób Wirtualna Polska szacuje wartość rynku reklamy internetowej i, co za tym idzie, swoje udziały i wzrosty. Do czasu, aż nie pojawi się akceptowany przez wszystkich głównych wydawców monitoring wydatków na reklamę w internecie, jedyne, moim zdaniem, twarde dane wynikają z raportów okresowych publikowanych przez spółki publiczne obecne na tym rynku.

Michał Brański, o2.pl:

Zastanawiało nas, na jakich danych WP oparła te szacunki. Tym bardziej, że my (nie tylko wg naszych szacunków, ale i wg raportów IAB) podnieśliśmy swój udział rynkowy. Więc twierdzenie o tym, że "jako jedyna" wydaje się być przekłamaniem wynikającym

z ignoracji lub celowej dezinformacji.

Krzysztof Łada, Ad.net

Serdecznie gratuluję Wirtualnej Polsce tak spektakularnego wyniku w roku 2005. 2005 rok był dla rynku reklamy online kolejnym dobrym rokiem, który chyba dla wszystkich istotnych graczy zakończył się mniejszym lub większym wzrostem. Rozumiem, że przedstawiciele WP mówiąc, że jako jedyni zanotowali wzrost mają na myśli wzrost udziału w rynku i tu byłbym skłonny się z tym zgodzić, gdyby na rynku był jakiś wiarygodny audyt wydatków reklamowych. Niestety największym graczom nie udało się dojść w tej kwestii do porozumienia, a co za tym idzie dane podane przez WP to własne szacunki, a do takowych wolałbym się nie odnosić. Tak czy owak wzrost aktywności WP na rynku w 2005 był widoczny i to cieszy gdyż sytuacja gdzie jeden gracz - w tym przypadku Onet - ma zbytnią przewagę nad pozostałymi, jest nienaturalna i niezdrowa konkurencyjnie.

Przychody gotówkowe ze sprzedaży powierzchni reklamowej Wirtualnej Polski wzrosły o 119% w porównaniu do roku 2004, a wyniki sprzedaży tylko za czwarty kwartał 2005 są wyższe o ponad 160% w porównaniu do analogicznego okresu 2004.

Dominika Heybowicz: - Szacujemy, że w czwartym kwartale 2005 roku udział WP w rynku reklamy internetowej wyniósł 25%. Naszym celem jest osiągnięcie w ostatnim kwartale 2006 roku poziomu 32%.

Celem WP jest pozycja numer 1 w polskim Internecie - deklaruje członek zarządu spółki. - Stawiamy na społeczność budowaną wokół portalu oraz na rozwój płatnych usług multimedialnych. Ważnym elementem naszej strategii jest wykorzystanie synergii z Grupą Kapitałową TP. Wirtualna Polska doskonale bowiem wpisuje się w działalność Grupy, która dąży do bycia operatorem zintegrowanym. Już teraz realizujemy wspólne przedsięwzięcia marketingowo-promocyjne oraz pracujemy nad uruchomieniem wspólnych produktów i wymianą treści w ramach grupy TP, współpracując z PTK Centertel, operatorem sieci Orange - dodała.

Odpowiedź na komentarze, przesłana przez Natalię Hatalską-Woźniak, kierownika zespołu komunikacji WP
1. Jacek Makowski, Onet.pl, "(...)każdy komunikat tego rodzaju dotyczący spółek nie notowanych na giełdzie należy traktować bardziej jako PR niż rzeczywistość, do której można się odnosić"

Wirtualna Polska oczywiście nie jest spółką giełdową, ale swoje wyniki finansowe publikuje, jak każda inna spółka, w Monitorze Polskim B. Dane finansowe za dany rok przygotowywane są do końca marca następnego roku i wówczas publikowane.

2. Mariusz Kuziak, Interia.pl, "(...) Równie dobrze możemy przyjąć, że w 2004 r. WP miała 2 mln zł przychodów, a w 2005 r. przychody te wyniosły 3,35 mln - co też daje ponad 65% wzrostu."

Trudno się zgodzić z takim wnioskami, ponieważ przychody WP za 2004 zostały opublikowane w Monitorze Polskim i są dostępne do wglądu.

3. Robert Biegaj, Gazeta.pl, "(...) Nie mam pojęcia chociażby, w jaki sposób Wirtualna Polska szacuje wartość rynku reklamy internetowej i, co za tym idzie, swoje udziały i wzrosty."

Zgadzamy się z wypowiedziami innych osób z branży, że wartość rynku reklamy internetowej "ze względu na brak ścisłego monitoringu"; jest wartością szacunkową. Swoje szacunki dotyczące wartości rynku reklamy za 2005 rok WP opierała na własnych prognozach, estymacjach podawanych przez CR Media oraz prognozach IDMnet. Korzystaliśmy również z wielu publikacji branżowych i wypowiedzi osób związanych z rynkiem.

4. Michał Brański, o2.pl, "(...) Tym bardziej, że my (nie tylko wg naszych szacunków, ale i wg raportów IAB) podnieśliśmy swój udział rynkowy. Więc twierdzenie o tym, że "jako jedyna" wydaje się być przekłamaniem wynikającym z ignorancji lub celowej dezinformacji."

W informacji prasowej przesłanej przez WP zostało zawarte sformułowanie: "Trzeba podkreślić, że WP - jako jedyna z internetowych graczy zanotowała na rynku reklamy internetowej wzrost aż o 6 punktów procentowych." Wg estymacji CR Media, żaden z podmiotów nie osiągnął takiego wzrostu (Onet: 0%, O2: 1,5%, Interia: - 1,5%, Gazeta: - 2%). Informacja, że WP jako jedyna osiągnęła wzrost o 6%, nie jest zatem przekłamaniem.

Aktualizacja: 30 stycznia 2006 20:29

Natalia Hatalska-Woźniak przesłała odpowiedzi na komentarze przedstawicieli konkurencji WP, które umieściliśmy w ramce na dole tekstu.

Aktualizacja: 27 stycznia 2006 12:53

Do wiadomości dodaliśmy ramkę, w której przedstawiciele branży komentują dwa fragmenty komunikatu prasowego Wirtualnej Polski.