Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

60 mld e-maili dziennie

IDC przewiduje, że w 2006 roku przesyłanych będzie średnio dziennie 60 mld wiadomości poczty elektronicznej. Połowę ma stanowić spam.

Firma badawcza IDC przewiduje, że liczba codziennie wysyłanych e-maili wzrośnie z obecnych ok. 31 mld do ok. 60 mld w 2006. Duży udział w tym wzroście będą jednak miały wiadomości niepożądane, czyli tzw. spam. W 2006 roku zwyczajna korespondencja pomiędzy dwiema osobami będzie stanowiła tylko około połowy wysyłanych średnio dziennie drogą elektroniczną listów.

IDC przewiduje w związku z tym wzrost zapotrzebowania na technologie filtrujące wiadomości w skrzynce pocztowej pod względem ważności i wyrzucające spam. Według przedstawionego przez IDC raportu Worldwide Email Usage Forecast, 2002-2006: Know What's Coming Your Way, większość użytkowników poczty elektronicznej będzie zarządzało swoją korespondencją poprzez WWW.

Przypomnijmy, że niedawno swoje szacunki przedstawiało także kilka innych firm i instytucji badawczych. Np. według E-Commerce Times, w br. ruch e-maili osiągnie poziom 7,3 mld wiadomości dziennie; do roku 2006 liczba codziennie wysyłanych e-maili wzrosnąć ma do 37,3 mld, z czego ok. 39% stanowić będzie spam.

Z kolei według dostarczającej rozwiązań anty-spamowych firmy Brightmail, w lipcu br. spam stanowił ok. 36% wszystkich e-maili wędrujących po Sieci. Według innej podobnej firmy - Positini, w lipcu br. spam stanowił 33% dostarczanej poczty, a z kolei MessageLabs szacowała aktualny udział spamu w e-poczcie na 35 - 50%.