60 mld e-maili dziennie

IDC przewiduje, że w 2006 roku przesyłanych będzie średnio dziennie 60 mld wiadomości poczty elektronicznej. Połowę ma stanowić spam.

Firma badawcza IDC przewiduje, że liczba codziennie wysyłanych e-maili wzrośnie z obecnych ok. 31 mld do ok. 60 mld w 2006. Duży udział w tym wzroście będą jednak miały wiadomości niepożądane, czyli tzw. spam. W 2006 roku zwyczajna korespondencja pomiędzy dwiema osobami będzie stanowiła tylko około połowy wysyłanych średnio dziennie drogą elektroniczną listów.

IDC przewiduje w związku z tym wzrost zapotrzebowania na technologie filtrujące wiadomości w skrzynce pocztowej pod względem ważności i wyrzucające spam. Według przedstawionego przez IDC raportu Worldwide Email Usage Forecast, 2002-2006: Know What's Coming Your Way, większość użytkowników poczty elektronicznej będzie zarządzało swoją korespondencją poprzez WWW.

Przypomnijmy, że niedawno swoje szacunki przedstawiało także kilka innych firm i instytucji badawczych. Np. według E-Commerce Times, w br. ruch e-maili osiągnie poziom 7,3 mld wiadomości dziennie; do roku 2006 liczba codziennie wysyłanych e-maili wzrosnąć ma do 37,3 mld, z czego ok. 39% stanowić będzie spam.

Z kolei według dostarczającej rozwiązań anty-spamowych firmy Brightmail, w lipcu br. spam stanowił ok. 36% wszystkich e-maili wędrujących po Sieci. Według innej podobnej firmy - Positini, w lipcu br. spam stanowił 33% dostarczanej poczty, a z kolei MessageLabs szacowała aktualny udział spamu w e-poczcie na 35 - 50%.