Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

6 milionów odsłon jednego dnia

9 stycznia, w dniu XIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy stronę fundacji odwiedziło 271 tys. unikalnych użytkowników. Wynik kilkuset razy lepszy niż w powszednie dni.

Na wynik witryny wpływ miały akcje promocyjne prowadzone w telewizji i radio. Internet stał się w tym roku podstawowym kanałem komunikacji. To właśnie na stronie www.wosp.org.pl można było uzyskać najświeższe wiadomości o przebiegu akcji w kraju i za granicą.

Średnio na internetowe uczestnictwo w Finale użytkownicy poświęcili prawie 10 minut. Największą oglądalność zmierzoną liczbą unikalnych użytkowników odnotowała część witryny poświęcona aukcjom internetowym. Odwiedziło ją 180 582 unikalnych użytkowników.

Ponad 14 tys. internautów połączyło się z witryną z zagranicy, przy czym najwięcej, bo ponad połowę stanowiły osoby łączące się z witryną z Europy (bez uwzględnienia Polski), a prawie 30% z Ameryki Północnej.

Co piąta osoba łącząca się z Polski przebywała na Mazowszu a 14% z nich na Śląsku.