Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

6% internautów odpowiada za 50% kliknięć w reklamy

Zaledwie 6% użytkowników internetu tzw. "heavy clickers", odpowiada za 50% kliknięć w reklamy graficzne, wynika z badania przeprowadzonego wspólnie przez Starcom USA, comScore i Tacoda. W raporcie zatytułowanym "Urodzeni klikacze" autorzy kwestionują sensowność używania wskaźnika CTR (Click-Through-Rate).

Zdaniem autorów raportu "heavy clickers", czyli grupa osób, które najczęściej klika w reklamy graficzne, jest zupełnie nie reprezentatywna dla populacji amerykańskich internautów. "Klikacze" to osoby w wieku 25-44 lat, z dochodami nie przekraczającymi 40 tys, USD rocznie, spędzające w sieci czterokrotnie więcej czasu niż "zwykli" użytkownicy, jednak wydające na produkty reklamowane w sieci mniej niż "typowy" użytkownik.

Co więcej, z badań Starcomu wynika, że nie ma żadnej korelacji pomiędzy liczbą kliknięć w reklamy online a świadomością marki. Brak także korelacji pomiędzy mierzoną postawą wobec marki, a liczbą kliknięć jakie miały reklamy tejże marki. Autorzy sugerują, że wskaźnik CTR ( czyli stosunek liczby odsłon reklamy do liczby kliknięć) jest najmniej istotny w przypadku kampanii mających na celu zbudowanie świadomości marki.

-Chociaż klikanie nadal może być trafnym wskaźnikiem kampanii typu "direct response", to przeprowadzone przez nas badanie pokazuje, że CTR nie jest dobrym wskaźnikiem jeśli chodzi o efektywność kampanii brandingowych - komentuje Erin Hunter, wiceprezes comScore.

Więcej: oficjalna informacja prasowa Starcom MediaVest