Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

580 milionów internautów

Według danych Nielsen/NetRatings, na świecie jest 580 milionów internautów. Jedenaście głównych rynków internetowych wzrosło średnio o 4% pomiędzy czwartym kwartałem 2001 a czwartym kwartałem roku ub., ale w Hiszpanii wzrost był 22-proc. Najwięcej - niemal 30% - dorosłych internautów nadal pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.

W ciągu 2002 roku liczba dorosłych internautów w USA wzrosła o blisko 10 mln osób, znacznie więcej niż na pozostałych 10 znaczących rynkach internetowych. Porównywalny wzrost liczby internautów odnotowała tylko Hiszpania – gdzie przybyło 6,9 mln nowych dorosłych użytkowników. Powyżej 2 mln nowych dorosłych internautów przybyło także w Niemczech (3,1 mln), Wielkiej Brytanii (2,4 mln), we Włoszech 2,3 mln) i w Brazylii (2,1 mln).

Największy wzrost wyrażony odsetkiem przyrostu populacji internetowej odnotowała oczywiście Hiszpania – 22%. Obecnie w kraju tym 54% osób powyżej 16 roku życia korzysta z Internetu. Hiszpania była także rynkiem z najwyższym odsetkiem użytkowników instant messaging-u (49% internautów) i chatów (44%). 6-proc. wzrosty miały ponadto miejsce na rynku brytyjskim i włoskim; w odniesieniu do rynku brytyjskiego z pewnością nie bez wpływu był fakt „szerokopasmowej rewolucji”, o której pisaliśmy w serwisie CXOhttp://www.cxo.pl/news/news.asp?id=45827.

Obecnie najbardziej nasycone pod względem dostępu do Internetu rynki to Szwecja (85%), USA (79%), Holandia (73%), Australia (72%), Wielka Brytania (68%) i Niemcy (63%). Warto zauważyć, że w przypadku wysoko nasyconych rynków Hong Kongu i Australii przyrost ludności – (naturalny? migracja? – red.) wygrał ze wzrostem liczby nowych użytkowników. Odnotowano tam w porównaniu z rokiem 2001 spadek liczby internautów – odpowiednio o 100 tys. i 600 tys. osób, a poziom nasycenia dorosłej populacji spadł o 3% i 4%.

Największymi rynkami w Europie są Niemcy – 35,6 mln internautów, Wielka Brytania – 29 mln internautów i Włochy – 22,7 mln użytkowników Sieci.

Gwoli zastrzeżenia metodologicznego należy zauważyć, że firma badawcza nie podaje, jak duża część przyrostu populacji internetowej wynika z prostego faktu ukończenia w 2002 przez małoletnich internautów szesnastu lat.