57,8 mln zł przychodu Grupy Onet w I półroczu 2006 roku

Przychody Grupy Onet osiągnęły w I półroczu 2006 poziom 57,8 mln zł, czyli o 45,6% więcej w stosunku do analogicznego okresu 2005 roku. Przychody ze sprzedaży usług marketingowych wyniosły 35,9 mln zł.

Kluczowe dla Onetu wpływy ze sprzedaży usług marketingowych wzrosły nominalnie o 11,4 mln zł w porównaniu do I półrocza 2005 roku. Robert Bednarski, dyrektor finansowy i członek zarządu Grupa Onet.pl SA poinformował - Przychody gotówkowe netto Onetu ze sprzedaży usług marketingowych, wzrosły w I półroczu o 46% i wyniosły 35,9 mln zł.

EBITDA wyniosła 18,0 mln zł, co stanowi wzrost o 35,9% w stosunku do I półrocza 2005 roku, zaś marża gotówkowego EBITDA wyniosła 38,7% w I półroczu 2006 roku, podczas gdy w I półroczu 2005 - 39,4%.

- Jesteśmy bardzo dobrze pozycjonowani do kontynuowania dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Onet - skomentował Robert Bednarski.

Zysk operacyjny Grupy Onet wyniósł 10,5 mln zł i był o 25% wyższy niż w I półroczu 2005 roku, kiedy osiągnął 8,4 mln zł.

Grupa Onet odnotowała o 20,7% niższy zysk netto niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyniósł on w I półroczu br. 9,6 mln zł. Jak wyjaśnia raport, na niższy zysk netto wpłynęło przede wszystkim rozpoznanie kosztów wyceny realizacji Programu Motywacyjnego w wysokości 4,2 mln zł (w I półroczu 2005 r. wyniosły one 0,3 mln zł).

Na marginesie opublikowanych wyników finansowych Grupy Onet pojawił się komentarz Jana Łukasza Wejcherta, prezesa zarządu Grupy Onet.pl SA - Doświadczamy eksplozji popularności wideo w internecie. Jeszcze niedawno nikt nie spodziewał się tak szybkiego rozwoju multimediów w sieci, a już dzisiaj są one codziennością na stronach Onet.pl. Dzięki połączeniu naszych sił i zasobów z TVN zamierzamy coraz bardziej dynamicznie rozwijać naszą ofertę usług. Multimedia oraz swoboda komunikacji, w dzisiejszym świecie coraz popularniejszego i szybszego dostępu do internetu, są już nie tylko hasłami, ale rzeczywistością, w której zajmujemy silną pozycję.

Nie są znane wyniki finansowe Wirtualnej Polski za analogiczny okres.

INTERII pierwsze półrocze 2006 przyniosło 3 mln 566 tys. zł zysku netto oraz 25 mln 676 tys. zł przychodu. Największy udział w przychodach ze sprzedaży miała dla INTERII reklama internetowa, której wartość po dwóch kwartałach 2006 roku zamknęła się kwotą 18 mln 802 tys. zł. Pełne wyniki INTERII.

W wypowiedzi dla Internet Standard, Tomasz Józefacki, dyrektor pionu Internet Agory ujawnił, że w pierwszej połowie 2006 roku przychody pionu Internet wyniosły 8 mln zł i wzrosły w stosunku do pierwszej połowy roku 2005 o 26%.

***

Więcej: Pierwszy kwartał 2006 roku dla polskich portali