500 tys. domen w nazwa.pl

Firma NetArt, właściciel serwisów nazwa.pl i serwery.pl, podsumowując rok 2008 poinformowała, że obsługuje ponad 500 tys. domen internetowych. Wg NetArt jest to największa liczba domen obsługiwanych przez jakiegokolwiek rejestratora domen w Polsce.

Wg szacunków dyrektora ds. marketingu i PR w NetArt Daniela Kotyrasa liczba wszystkich domen obsługiwanych przez polskich rejestratorów wynosi około 1,7 mln. (domeny polskie - 1,3 mln., domeny globalne - 0,28 mln., domeny europejskie - 0,17 mln.). - "Liczba ponad 500 tys. obsługiwanych domen świadczy o tym, że NetArt osiągnął około 30% udział w rynku wszystkich domen zarejestrowanych w Polsce. Taka liczba pozwala mi twierdzić, że od dłuższego czasu pozycja NetArt, jako lidera polskiego rynku rejestracji domen internetowych jest ugruntowana."

W obliczu medialnych doniesień dotyczących globalnego kryzysu finansowego Daniel Kotyras prognozuje, że nie powinien być on przeszkodą w dalszym dynamicznym rozwoju polskiego rynku rejestracji domen internetowych. - W moim odczuciu światowe problemy finansowe spowodują, iż polscy przedsiębiorcy w jeszcze większym stopniu docenią rolę internetu w prowadzeniu biznesu - docenią jego zasięg i niską cenę obecności w Sieci. To przekładać będzie się na koszt pozyskania klienta, który w przypadku nawet małej firmy będzie znacznie niższy niż w przypadku innych mediów. W dzisiejszym świecie domena internetowa jest artykułem pierwszej potrzeby dla każdej firmy, która myśli o przetrwaniu cięższego okresu bądź dalszym rozwoju biznesu."

Jak jednak wynika z Raportu Rocznego NASK za rok 2008 (opublikowano na Webhosting.pl), NetArt nie jest największym partnerem NASK. Wg tych danych, udział domen z końcówką .pl obsługiwanych przez NetArt wynosi nie 30 proc. a 24 proc. rynku. Co więcej, NetArt nie może pochwalić się domenami w liczbie 500 tys., bo jak podaje NASK, partner ma ich 310 tys.

Inna końcówka ...

"Liderem na rynku domen .pl jest wciąż home.pl z 27% udziałem" - mówi dr inż. Andrzej Bartosiewicz, Kierownik Działu Domen, NASK. - "NetArt opiera się na liczbie wszystkich domen, czyli również tych z końcówką .com i .eu. Raport odnosi się natomiast do domen .pl."

Jak mówi A. Bartosiewicz, nie ma na świecie takiego źródła, które mogłoby obiektywnie stwierdzić, która z polskich firm przoduje pod względem ilości wszystkich posiadanych domen. Wynika to z tego, że podmioty działające na naszym rynku korzystają z usług niezależnych hurtowników (oprócz Az.pl, Inc, które ma bezpośrednią akredytację ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

- "NASK nie posiada informacji o ilości domen np. .com zarejestrowanych przez poszczególnych partnerów więc nie jesteśmy w stanie ocenić czy informacja ta jest prawdziwa czy nie. Zainteresowane firmy musiałby przekazać dokładnie informację o ilości zarejestrowanych przez nich domen, łącznie z domenami gTLD i domenami z innych krajów" - mówi A. Bartosiewicz.

Skoro nie ma obiektywnego źródła, na podstawie którego można by stworzyć ranking ze względu na łączną liczbę domen obsługiwanych przez firmę, jak dokonał tego NetArt? O wypowiedź poprosiliśmy Daniela Kotyrasa, dyrektora ds. marketingu i public relations w Net Art:

NASK podał tylko liczbę domen polskich. NetArt natomiast podał łączną liczbę domen jaką obsługuje. Wychodzimy z założenia, że patrzenie na polski rynek rejestracji domen tylko przez pryzmat domen polskich

zniekształca jego postrzeganie, gdyż prezentuje znaczny, ale nie pełen obraz rynku.

Różnica pomiędzy wartością podaną przez NASK dla domen polskich, a wartością 500 tys. podaną w komunikacie prasowym - stanowi o pozycji NetArt na rynku polskim. Zaznaczę także, że informacje o tym, że NetArt znacznie wyprzedza swoich konkurentów w liczbie domen globalnych można znaleźć na stronie:

http://www.webhosting.info/webhosts/ (zaznaczam, że ze względu na przyjętą metodologię dane tam prezentowane nie pokazują liczby wszystkich domen globalnych obsługiwanych przez NetArt - pokazują pewien panujący wśród domen globalnych trend).

Pozycję NetArt wśród rejestratorów domen europejskich można znaleźć na stronach eurid.eu, tam w raportach znajdują się informacje pokazujące, że NetArt jest największym polskim rejestratorem domen europejskich.