50% wyższe przychody Yahoo za 2005 rok

Przychody spółki w 2005 roku wyniosły 5,258 mld USD, wzrosły więc wobec 3,575 mld USD w 2004 roku o 47%. Usługi marketingowe, czyli głównie sprzedaż reklam, przyniosła 4,594 mld USD. W 2004 roku to samo źródło przyniosło Yahoo 3,127 mld USD.

Przychody spółki pochodzą głównie ze sprzedaży usług marketingowych. Drugie źródło, czyli opłaty, przyniosły Yahoo 664 mln USD w 2005 roku. W 2004 było to 447 mln USD. W ciągu roku przychody z opłat wzrosły więc o 48%.

Zysk operacyjny w 2005 roku wyniósł 1,11 mld w porównaniu do 689 mln USD w 2004 roku.

Zysk netto wyniósł 1,896 mld USD. W 2004 roku Yahoo mogło się pochwalić 840 mln USD zysku netto.

Przychody spółki osiągnęły w IV kwartale 2005 roku wartość 1,5 mld USD, co stanowi 39% wzrost w stosunku do wyniku 1,1 mld USD w tym samym okresie 2004 roku. Usługi marketingowe, czyli głównie reklama, przyniosły spółce 1,31 mld USD, stanowiąć o 39% wzroście w stosunku do czwartego kwartału w 2004 roku. Opłaty dały spółce przychów wartości 186 mln USD, riosły więc w porównywalnym do usług marketingowych tempie 38%.

Zysk operacyjny wyniósł w czwartym kwartale 329 mln USD, czyli wzrósł o 40% w stosunku do czwartego kwartału 2004 roku, z poziomu 235 mln USD.

Zysk netto wyniósł w tym okresie 683 mln USD. W analogicznym okresie 2004 roku było to 373 mln USD.

Yahoo wciąż zarabia głównie na rynku amerykańskim, choć znaczenie międzynarodowych oddziałów stale rośnie. Przychody z Stanach Zjednoczonych wyniosły w 2005 roku 1,056 mld USD, wzrosły więc o 36% w stosunku do 2004 roku. Przychody z rynków spoza Stanów Zjednoczonych wyniosły 445 mln USD, wzrosły więc o 47% z poziomu 303 mln w 2004 roku.

Więcej:

Portale odżywają