50 milionów Amerykanów bez Internetu

Z najnowszych badań Gartner Group, firmy specjalizującej się w badaniach oraz doradztwie spółkom z branży IT , wynika, że do 2005 roku 50 mln Amerykanów nie będzie posiadało podstawowych umiejętności posługiwania się Internetem.

Badania zostały przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 40 tys. dorosłych osób. Obecnie dostęp do Sieci deklaruje 50 procent ankietowanych. Do 2005 roku liczba ma wzrosnąć do 75 procent – tyle zamierza korzystać z Internetu.

Tylko 35 procent średnio sytuowanych Amerykanów ma dostęp do Internetu. Z badanej grupy dostęp do Sieci zadeklarowało 79 procent zamożniejszych i 83 procent bardzo zamożnych ludzi.

Opublikowane wyniki zszokowały Amerykanów. Powszechnie bowiem panuje opinia, że dostęp do Internetu w Stanach mają wszyscy i że bez Sieci dzisiaj nie da się żyć. Okazało się, że jest inaczej. Michael D. Fleisher, prezes Gartner Group, podsumowując wyniki ankiety, powiedział, że „jedynie rząd, poprzez regulacje prawne, zmniejszenie opłat za dostęp do Internetu dla firm i osób prywatnych, będzie w stanie zasypać powstałą przepaść technologiczną”.

Z usług firmy Gartner korzysta obecnie około 10 tysięcy klientów.