Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

5 sąsiedzkich krajów, a w nich Gemius S.A.

Polska firma badawcza, która prowadzi już pomiar internetowy na dwóch zagranicznych rynkach: czeskim i litewskim, rozpoczęła działalność na Ukrainie, Słowacji i w Rosji. Zamierza wejść również na rynek nadbałtyckich państw: Łotwy i Estonii.

Gemius S.A. istnieje na polskim rynku od 5 lat. W ubiegłym roku rozpoczął ekspansję na kraje wschodnie. Na Litwie prowadzi badanie podobne do prezentowanego w ubiegłym roku gemiusAudience. Pod koniec 2004 roku spółka wygrała przetarg na prowadzenie pomiaru internetu w Czechach.

Jak informuje firma, swoją działalność rozpoczęła też na Ukrainie, w Słowacji i w Rosji. W swoich najbliższych planach ma również wejście na rynek łotewski i estoński.

Dodajmy, że prowadzone przez Gemius S.A. kompleksowe badania sieci w Polsce wraz ze spółką PBI, mają zostać zaprezentowane 11 stycznia br. na specjalnie zwołanej konferencji prasowej.