Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

5 mln USD dla 4Media

Spółka 4Media zawarła wstępne porozumienie z nowojorską firmą GEM Investment Advisors na otwarcie linii kredytowej do 5 mln USD.

Rzeczniczka grupy medialnej 4Media, Monika Sarnecka, poinformowała o podpisaniu porozumienia z firmą GEM Investment Advisors. Porozumienie zakłada otwarcie linii kredytowej do 5 mln USD, zamiennej na akcje. Przedstawiciele 4Media nie ujawnili, na co konkretnie miałyby być przeznaczone te środki – nie ujawniono również żadnych szczegółów porozumienia. ”Dopóki umowa nie zostanie sfinalizowana, nie zamierzy udzielać żadnych informacji na ten temat. Wymaga tego choćby uczciwość wobec naszego amerykańskiego partnera” mówi Monika Sarnecka.

Po opublikowaniu informacji o zawarciu porozumienia kurs spółki wzrósł w poniedziałek na zamknięciu GPW o ponad 7%. We wtorek do południa wartość notowań 4Media wzrosła o kolejne 9%.