4Media pożycza

MediaInvest udzieliło pożyczki kredytowej 4Mediom.

MediaInvest pożyczył 4Mediom 0,6 mln zł. Oprocentowanie pożyczki oparte zostało na stawce WIBOR 3M . Spłata nastąpić ma w ciągu 14 dni od zarejestrowania akcji serii G w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowa przewiduje jednak, że 4Media powinno dokonać jej najpóźniej do 31 grudnia 2001r. Prezesem zarządu obu spółek jest Wojciech Krefft.

Ostatnio 4Media udało się zawrzeć umowę z jednym ze swoich wierzycieli - OMD Polska, wykonawcy kampanii reklamowej dla portalu Ahoj.pl. Na początku maja br. sąd zatwierdził bowiem ustanowienie zarządu komisarycznego 4Media oraz blokadę jej udziałów w spółkach zależnych. Na mocy porozumienia, do jutra 4Media spłacić ma 0,4 mln zł zadłużenia względem OMD. Pozostałe 1,4 mln zł spółka zobowiązała się spłacić w ciągu 4 dni od rejestracji akcji serii G. W tym przypadku umowa określa jednak ostateczny termin jej dokonania na 15 lipca.

Walne Zgromadzenie 4Media ma ponadto postanowić o zwiększeniu emisji akcji serii H. Oferta, podobnie jak w przypadku wcześniejszych, ma zostać skierowana do inwestorów kwalifikowanych.