44% Polaków z dostępem do internetu stworzyło domową sieć komputerową

Według wyników pierwszej edycji badania D-Link Technology Trend w temacie Polacy a nowe technologie, wynika że 44% Polaków posiadających dostęp do internetu tworzy domowe sieci komputerowe.

35% ankietowanych odpowiedziało, że posiada przewodowe sieci, 8% że bezprzewodowe, a 1% przyznaje, że w ich gospodarstwach domowych są oba typy sieci.

Z nowoczesnych urządzeń technologicznych jakie znajdują się w polskich domach dominuje komputer (w 51% gospodarstw), jest to przede wszystkim stacjonarny desktop (45%) oraz laptop (6%). Odtwarzacze DVD znajdują się u 20% ankietowanych, natomiast telewizory nowej generacji HD u 6% respondentów.

- Wydaje się, że bariera finansowa jest coraz słabszą barierą jeśli chodzi o dostęp i umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami - komentował prof. Janusz Czapiński wyniki Diagnozy Społecznej 2007, które pokrywają się z wynikami D-Link Technology Trend, o czym czytamy w komunikacie prasowym.

- W tej chwili barierą wydaje się być głównie poziom wykształcenia i wiek. To jest bariera edukacyjna. Ale ponieważ Polacy również na potęgę się kształcą, w związku z tym można oczekiwać, że tempo wzrostu upowszechnienia tych nowoczesnych technologii komunikacyjnych będzie przynamniej takie jak dotychczas, a to jest naprawdę bardzo duże tempo, ponieważ ponad połowa gospodarstw domowych w Polsce jest wyposażona w komputery, a prawie 40 proc. ma dostęp do Internetu - dodaje prof. Czapiński.

Ankietowani odpowiadali również na pytania dotyczące dostawców internetu. 37% łączy się dzięki stałemu łączu ADSL, które oferują dostawcy telekomunikacyjni (TP, Netia, Tele 2). Drugim najpopularniejszym sposobem łączenia się z internetem jest łącze operatora telewizji kablowej (22%), następnie łącze lokalnego dostawcy osiedlowego (16%).

44% Polaków z dostępem do internetu stworzyło domową sieć komputerową

Badanie przeprowadzono na zlecenie firmy D-Link przez Millward Brown SMG/KRC na reprezentatywnej próbie Polaków 15+.