40 mld USD w 2005 roku

Według corocznego raportu IDC, wartość globalnego rynku szkoleń informatycznych przekroczyła w 2000 roku 21,5 mld USD. Do 2005 roku wartość tego rynku ma się podwoić.

Ukazał się coroczny raport IDC opisujący światowy rynek szkoleń informatycznych - podaje on listę 15 największych firm edukacyjnych w tym sektorze. Rynek szkoleń IT rośnie z roku na rok o ok. 15%. W roku 2005 jego łączne obroty mają wg IDC przekroczyć kwotę 40 mld USD. Rynek szkoleń jest bardzo rozproszony - duża liczba firm powoduje, że udziały w rynku każdej z nich są niewielkie. 15 firm obecnych w notowaniu IDC zajmuje łącznie zaledwie 19,7% rynku.

Na pierwszym miejscu uplasował się dział szkoleń IBM zajmując 2,5% rynku. Uniwersytet Oracle w 2000 roku utrzymał drugą pozycję w rankingu, obejmując - z 539 mln USD obrotu - 2,4% rynku i odnotowując 12,3% wzrostu przychodów. Na piątym miejscu znalazły się szkolenia SAP. To jedyna firma na liście, której obroty spadły w roku 2000 w porównaniu z rokiem poprzednim. Na liście obecne są także HP oraz Sun Microsystems - obie na miejscu siódmym. Dział szkoleń Microsoft nie wszedł do pierwszej piętnastki.