Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

4,8 mln zł on-line

eCard autoryzował w I kwartale br. transakcje w sklepach internetowych o wartości 4,2 mln zł. W połączeniu z wynikami PolCardu okazuje się, że wartość transakcji polskiego e-commerce obsługiwanych on-line wyniosła w Q1’02 nieco ponad 4,8 mln zł.

W I kwartale br. eCard autoryzował 19,5 tys. transakcji dokonanych w sklepach internetowych kartami płatniczymi. Łączna wartość transakcji wyniosła ponad 4,2 mln zł, co odpowiada 74% wartości wszystkich transakcji autoryzowanych w całym roku 2001. Liczba oraz wartość transakcji obsłużonych przez eCard do końca kwietnia 2002 przewyższyła już autoryzacje dokonane w roku 2001. W porównaniu z I kw. 2001 roku, eCard autoryzował dziesięć razy więcej transakcji o trzynastokrotnie większej wartości.

Średnia wartość transakcji autoryzowanej przez eCard wynosiła w całym 2001 roku 188 zł ( w Q4’2001 – 233 zł). W I kwartale br. średnia wartość autoryzowanej transakcji wynosiła 214 zł. eCard obsługuje obecnie transakcje w 254 serwisach internetowych, przy czym 225 z nich wdrożyło system autoryzacji.

Pierwszy kwartał br. podsumował także PolCard. Konkurencyjne centrum autoryzacji obsłużyło transakcje w Internecie o wartości ok. 0,53 mln zł, o średniej wartości ok. 149 zł. W połączeniu z wynikami eCardu, wielkość polskiego rynku e-commerce obsługiwanego on-line wyniosła w I kwartale br. nieco ponad 4,8 mln zł. To mniej, niż wczesniej podawaliśmy (6 mln zł), ze względu na korektę informacji od PolCard-u dotyczących udział autoryzacji transakcji internetowych w całym wolumenie autoryzacji wykonanych przez centrum, mniejsza jest także średnia wartość obsłużonej transakcji.