4,8 mln zł on-line

eCard autoryzował w I kwartale br. transakcje w sklepach internetowych o wartości 4,2 mln zł. W połączeniu z wynikami PolCardu okazuje się, że wartość transakcji polskiego e-commerce obsługiwanych on-line wyniosła w Q1’02 nieco ponad 4,8 mln zł.

W I kwartale br. eCard autoryzował 19,5 tys. transakcji dokonanych w sklepach internetowych kartami płatniczymi. Łączna wartość transakcji wyniosła ponad 4,2 mln zł, co odpowiada 74% wartości wszystkich transakcji autoryzowanych w całym roku 2001. Liczba oraz wartość transakcji obsłużonych przez eCard do końca kwietnia 2002 przewyższyła już autoryzacje dokonane w roku 2001. W porównaniu z I kw. 2001 roku, eCard autoryzował dziesięć razy więcej transakcji o trzynastokrotnie większej wartości.

Średnia wartość transakcji autoryzowanej przez eCard wynosiła w całym 2001 roku 188 zł ( w Q4’2001 – 233 zł). W I kwartale br. średnia wartość autoryzowanej transakcji wynosiła 214 zł. eCard obsługuje obecnie transakcje w 254 serwisach internetowych, przy czym 225 z nich wdrożyło system autoryzacji.

Pierwszy kwartał br. podsumował także PolCard. Konkurencyjne centrum autoryzacji obsłużyło transakcje w Internecie o wartości ok. 0,53 mln zł, o średniej wartości ok. 149 zł. W połączeniu z wynikami eCardu, wielkość polskiego rynku e-commerce obsługiwanego on-line wyniosła w I kwartale br. nieco ponad 4,8 mln zł. To mniej, niż wczesniej podawaliśmy (6 mln zł), ze względu na korektę informacji od PolCard-u dotyczących udział autoryzacji transakcji internetowych w całym wolumenie autoryzacji wykonanych przez centrum, mniejsza jest także średnia wartość obsłużonej transakcji.