Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

4,4% udział internetu w polskim rynku reklamy

Według CR Media Consulting polski rynek reklamy online będzie w 2007 roku wart 290 mln złotych, a wydatki na Sieć będą stanowić 4,4% kwot wydanych na reklamę we wszystkich mediach.

Tegoroczna wartość rynku online to 215 mln zł i 3,6% udział wydatków na reklamę w ogóle. Internet jest jedynym medium, które z roku na rok zwiększa swój udział w rynku. CR Media Consulting szacuje, że w roku 2008 będzie miał już 5,3% rynku reklamy.

Kwoty podane przez CR Media Consulting nie obejmują rabatów, barterów oraz usług związanych z produkcją reklam.

Tegoroczna dynamika wzrostu przychodów na internet wyniesie 45,1%, w roku 2007 będzie to 34,9%, a w 2008 r. 30%.

4,4% udział internetu w polskim rynku reklamy

Dynamika wzrostu przychodów reklamowych mediów. Źródło: Ad.Media RAPORT, CR Media Consulting, listopad 2006

Według szacunków PricewaterhouseCoopers polski rynek reklamy internetowej będzie w 2006 r. wart 275 mln zł (93 mln USD). Z kolei Starlink na początku tego roku wycenił wartość polskiego rynku reklamy internetowej na 210 mln zł.

Wartość rynku reklamy w telewizji, prasie, radio i internecie wyniesie w 2006 roku 5,99 mld zł. Według prognoz CR Media Consulting przychody reklamowe we wszystkich mediach w ujęciu netto w latach 2007 - 2008 wzrosną o 8,5 - 9,5% stosunku do roku 2006.

Więcej: CR Media Consulting