4,4% udział internetu w polskim rynku reklamy

Według CR Media Consulting polski rynek reklamy online będzie w 2007 roku wart 290 mln złotych, a wydatki na Sieć będą stanowić 4,4% kwot wydanych na reklamę we wszystkich mediach.

Tegoroczna wartość rynku online to 215 mln zł i 3,6% udział wydatków na reklamę w ogóle. Internet jest jedynym medium, które z roku na rok zwiększa swój udział w rynku. CR Media Consulting szacuje, że w roku 2008 będzie miał już 5,3% rynku reklamy.

Kwoty podane przez CR Media Consulting nie obejmują rabatów, barterów oraz usług związanych z produkcją reklam.

Tegoroczna dynamika wzrostu przychodów na internet wyniesie 45,1%, w roku 2007 będzie to 34,9%, a w 2008 r. 30%.

4,4% udział internetu w polskim rynku reklamy

Dynamika wzrostu przychodów reklamowych mediów. Źródło: Ad.Media RAPORT, CR Media Consulting, listopad 2006

Według szacunków PricewaterhouseCoopers polski rynek reklamy internetowej będzie w 2006 r. wart 275 mln zł (93 mln USD). Z kolei Starlink na początku tego roku wycenił wartość polskiego rynku reklamy internetowej na 210 mln zł.

Wartość rynku reklamy w telewizji, prasie, radio i internecie wyniesie w 2006 roku 5,99 mld zł. Według prognoz CR Media Consulting przychody reklamowe we wszystkich mediach w ujęciu netto w latach 2007 - 2008 wzrosną o 8,5 - 9,5% stosunku do roku 2006.

Więcej: CR Media Consulting