Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

3rD-LIFE, czyli wirtualny, trójwymiarowy świat dedykowany dla osób starszych

one2tribe - spółka należąca do Grupy Infovide-Matrix - weszła w skład międzynarodowego konsorcjum odpowiedzialnego za realizację projektu 3rD-LIFE.

W myśl idei Web 2.0, 3rD-LIFE ma być nowoczesnym narzędziem służącym użytkownikowi do komunikacji, wymiany informacji czy nawet zasięgania porady i pomocy. Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Ambient Assisted Living (AAL) i ma zostać wykonany w ciągu 2 lat. Jego budżet wyniesie 1,7 mln euro, z czego 1,2 mln euro to dofinansowanie ze środków publicznych. Budżet one2tribe wynosi 1,8 mln zł, z czego 1,3 mln zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ok. połowa tych środków pochodzi z Komisji Europejskiej).

W skład konsorcjum realizującego projekt 3rD-LIFE wchodzi: Fundacja INGEMA z Hiszpanii, Uniwersytet w Lublanie (Słowenia), one2tribe (Polska), Information & Image Management Systems (Hiszpania), Center for Usability Research and Engineering (Austria). Celem programu jest poprawa jakości życia osób starszych przez wykorzystanie narzędzi ICT i "wzmocnienie europejskiego przemysłu oferującego rozwiązania dla tej grupy w związku z problemem starzenia się społeczeństwa".

Celem projektu jest stworzenie wirtualnego świata dla osób w podeszłym wieku. 3rd-LIFE będzie narzędziem przy pomocy, którego użytkownicy będą mogli się komunikować, nawiązywać interaktywne przyjaźnie, dzielić się informacjami oraz uzyskać pomoc i poradę. Ze względu na specyfikę grupy docelowej (60+) jednym z kluczowych elementów projektu jest stworzenie prostego, ale i funkcjonalnego interfejsu użytkownika. Za stworzenie właśnie tego elementu odpowiadać będzie one2tribe. Więcej o tej spółce pisał magazyn Computerworld w wywiadzie z Wojciechem Ozimkiem, prezesem tej spółki.

"Zamierzamy wykorzystać w tym obszarze doświadczenia w budowaniu aplikacji społecznościowych (community based solutions), gier typu massive multiplayer, aplikacji lifestyle, portali społecznościowych oraz w tworzeniu rozwiązań typu digital signage (wykorzystania cyfrowych nośników w nowoczesnej komunikacji marketingowej)" - mówi Wojciech Ozimek.