3rD-LIFE, czyli wirtualny, trójwymiarowy świat dedykowany dla osób starszych

one2tribe - spółka należąca do Grupy Infovide-Matrix - weszła w skład międzynarodowego konsorcjum odpowiedzialnego za realizację projektu 3rD-LIFE.

W myśl idei Web 2.0, 3rD-LIFE ma być nowoczesnym narzędziem służącym użytkownikowi do komunikacji, wymiany informacji czy nawet zasięgania porady i pomocy. Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Ambient Assisted Living (AAL) i ma zostać wykonany w ciągu 2 lat. Jego budżet wyniesie 1,7 mln euro, z czego 1,2 mln euro to dofinansowanie ze środków publicznych. Budżet one2tribe wynosi 1,8 mln zł, z czego 1,3 mln zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ok. połowa tych środków pochodzi z Komisji Europejskiej).

W skład konsorcjum realizującego projekt 3rD-LIFE wchodzi: Fundacja INGEMA z Hiszpanii, Uniwersytet w Lublanie (Słowenia), one2tribe (Polska), Information & Image Management Systems (Hiszpania), Center for Usability Research and Engineering (Austria). Celem programu jest poprawa jakości życia osób starszych przez wykorzystanie narzędzi ICT i "wzmocnienie europejskiego przemysłu oferującego rozwiązania dla tej grupy w związku z problemem starzenia się społeczeństwa".

Celem projektu jest stworzenie wirtualnego świata dla osób w podeszłym wieku. 3rd-LIFE będzie narzędziem przy pomocy, którego użytkownicy będą mogli się komunikować, nawiązywać interaktywne przyjaźnie, dzielić się informacjami oraz uzyskać pomoc i poradę. Ze względu na specyfikę grupy docelowej (60+) jednym z kluczowych elementów projektu jest stworzenie prostego, ale i funkcjonalnego interfejsu użytkownika. Za stworzenie właśnie tego elementu odpowiadać będzie one2tribe. Więcej o tej spółce pisał magazyn Computerworld w wywiadzie z Wojciechem Ozimkiem, prezesem tej spółki.

"Zamierzamy wykorzystać w tym obszarze doświadczenia w budowaniu aplikacji społecznościowych (community based solutions), gier typu massive multiplayer, aplikacji lifestyle, portali społecznościowych oraz w tworzeniu rozwiązań typu digital signage (wykorzystania cyfrowych nośników w nowoczesnej komunikacji marketingowej)" - mówi Wojciech Ozimek.