389,6 mln złotych dla MŚP na wdrożenie elektronicznego systemu B2B

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otworzy 11 czerwca drugą rundę przyjmowania wniosków o dofinansowanie. Przedsiębiorcy mogą otrzymać od 20 tysięcy złotych do 2 milionów.

Uzyskane pieniądze muszą zostać przeznaczone na wdrożenie nowych albo modernizację lub integrację istniejących systemów informatycznych, które służą współpracy i wymianie informacji między przedsiębiorstwami.

Wydatki objęte wsparciem muszą być bezpośrednio związane z realizacją projektu. Może to być przykładowo zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania lub innej wartości, na przykład patentów bądź licencji. W takie koszty wlicza się także doradztwo prawne i specjalistyczne oraz szkolenia dla pracowników.

Projekt na które zostanie uzyskane dofinansowanie musi zostać zrealizowany przez najwyżej 24 miesiące.

Kto może je uzyskać?

Mikro i małe przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego mogą uzyskać do 50 proc. kosztów wdrożenia. Pozostałe województwa uzyskują wyższe dotacje. Dla przykładu najmniejsze podmioty gospodarcze mogą uzyskać dofinansowanie nawet rzędu 70 proc. kosztów projektu.

Aby starać się o pieniądze na ten cel trzeba mieć podpisane umowy cywilno-prawne z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorstwami i planują współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.