34% internautów w Polsce uznaje reklamę internetową za skuteczną

34 % internautów w Polsce twierdzi, że reklama w internecie jest skuteczna. Jednocześnie 69% użytkowników internetu z siedmiu krajów Europy uważa, że reklamy w internecie są irytujące, 53,8%, że są nudne a 19,8%, że są dla nich niezrozumiałe, wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Gemius.

Gemius SA zrealizował badanie porównawcze w siedmiu krajach Europy Środkowej i Wschodniej - w Rumunii, Słowacji, Republice Czeskiej oraz na Litwie, Ukrainie, Węgrzech i w Polsce. W skuteczność reklamy w internecie najbardziej wierzą obywatele Rumunii (53%) najmniej zaś Węgier (23%).

34% internautów w Polsce uznaje reklamę internetową za skuteczną

„Czy Twoim zdaniem reklama w internecie jest skuteczna?” Odpowiedzi: "bardzo skuteczna" i "raczej skuteczna". Źródło: Gemius

40% internautów z wymienionych państw uważa, że reklamy w internecie są pomysłowe, a 44,5%, że są źródłem informacji. Jednak aż 69% z nich odbiera je jako coś irytującego.

34% internautów w Polsce uznaje reklamę internetową za skuteczną

„W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?”Na wykresie zaprezentowano odsetki odpowiedzi „zdecydowanie zgadzam się” oraz „zgadzam się”. Źródło: Gemius.

Najbardziej przyjazną formą reklamową, jest według badanych przycisk reklamowy (button), jest on akceptowany przez 32% internautów. Linki sponsorowane "lubi" bądź "zdecydowanie lubi" 28,9% użytkowników internetu. Trzy najmniej lubiane formy reklamowe to brandmark (8,2%), interstitial (8,9%) oraz pop-up (9,4%).

Najbardziej znanymi w siedmiu badanych krajach formami reklamy internetowej są e-mailing i pop-up (ich znajomość deklaruje średnio 61% i 56% respondentów).

34% internautów w Polsce uznaje reklamę internetową za skuteczną

Jaki jest twój stosunek do poniższych form reklamy? Przedstawiono odsetki odpowiedzi „zdecydowanie lubię” oraz „lubię”. Poszczególne formaty reklam były oceniane jedynie przez respondentów deklarujących ich znajomość. Źródło: Gemius.

Niewiele ponad 64% internautów w Polsce deklaruje, że przynajmniej od czasu do czasu klika na reklamy internetowe, w tym najwyższy odsetek respondentów czyni to "rzadko" (44%).

Spośród polskich użytkowników internetu 32,3% nie szuka w internecie informacji na temat reklamowanych w sieci produktów, a 30,3% robi to rzadko. Często takiej informacji szuka 7,1% osób.

34% internautów w Polsce uznaje reklamę internetową za skuteczną

Czy szukasz dodatkowych informacji na temat reklamowanego produktu/reklamowanej usługi na stronach internetowych? Polscy użytkownicy internetu. Źródło: Gemius.

Według IAB Wartość rynku reklamy internetowej wyniosła w Polsce w 2005 roku 140 mln zł, a w 2006 może osiągnąć nawet 210 mln zł. Jak podaje IAB, w 2005 roku żadne inne medium reklamowe nie uzyskało choć zbliżonej do internetu dynamiki wzrostu przychodów. Według prognoz największy wzrost odnotuje sektor reklamy w wyszukiwarkach oraz multimedialnych form reklamowych.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (pop-up survey), w Polsce w dniach 23-29 maja 2006r. Próbę dobrano metodą losowania systematycznego. W badaniu wzięło udział ogółem 22 729 osób, w tym w Polsce 3 437. Z wyjątkiem danych dla Słowacji, wyniki analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej skonstruowanej w oparciu o charakterystykę społeczno-demograficzną użytkowników internetu.