32 mld nie będzie

Motorola anulowała umowę o produkcji komponentów do swoich urządzeń z Flextronics.

Zawarte w maju 2000 r. porozumienie zakładało pięcioletnią współpracę w ramach której Flextronics dostarczyłby Motoroli urządzenia do telefonów komórkowych, pagerów i sieci telekomunikacyjnych o wartości ok. 32 mld USD. Przedstawiciele Motoroli poinformowali, że muszą zrezygnować z umowy z uwagi na zmniejszający się popyt rynku na produkty koncernu.

Anulowanie umowy zmusi także Flextronics do odkupienia papierów dłużnych na kwotę 112 mln USD, które Motorola nabyła w zeszłym roku. Singapurską firmę będzie to kosztować ok. 12 mln USD wobec dyskonta jakiego udzieliła Motoroli przy sprzedaży tych instrumentów finansowych. Doraźnie jednak poprawi to kwartalne wyniki Flextronics, który nie będzie musiał wykazywać obciążeń z tytułu obsługi tego długu.

Obie firmy nie zrywają jednak współpracy i Flextronics liczy, że Motorola pozostanie w pierwszej piątce jego najważniejszych klientów.

<i>Źródło: Total Telecom</i>