Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

300% normy

Pięć lat temu Polkomtel szacował, że na polskim rynku telefonii komórkowej będzie w 2000 r. milion użytkowników. Dziś sam tylko Plus GSM ma ich 3,2 miliona.

Pięć lat temu rozpoczęła świadczenie usług, należąca do Polkomtela, sieć cyfrowej telefonii komórkowej Plus GSM. Rok wcześniej, również w październiku, firmy ubiegające się o dwie koncesje GSM składały dokumentację koncesyjną. Jednym z jej elementów był biznesplan. „W 1995 r., składając wniosek koncesyjny, szacowaliśmy, że w 2000 r. wszyscy trzej operatorzy telefonii komórkowej będą mieli łącznie ok. miliona użytkowników” – powiedział prezes Polkomtela Marek Mroczkowski.

Obecnie Plus GSM ma ich 3 mln 190 tys., a do końca roku zamierza mieć 3,5 mln abonentów. „Według naszych prognoz, z naszych usług w 2005 r. będzie korzystało 6 mln osób” – dodał M. Mroczkowski. Wtedy też połowa przychodów firmy ma pochodzić z usług innych niż rozmowy telefoniczne, czyli m.in. transmisji danych. W pierwszym półroczu Polkomtel miał 230 mln zysku netto i blisko 2 mld zł przychodu. Na koniec roku spółka planuje osiągnąć ponad 400 mln zł zysku netto, przy przychodach na poziomie 4,2 mld zł.