3 razy 440 mln?

Prezes URT wszczął dziś dwa nowe postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary na TP SA. URT prowadzi już w sumie trzy postępowania przeciwko telekomowi, a łączna kwota kar może wynieść 1,32 mld zł. Dziś urząd wydał także decyzję w sprawie obniżenia opłat z sieci Era GSM do TP S.A.

Telekomunikacji Polskiej grozi kara za przekazanie do urzędu niewłaściwych danych dotyczących jej przychodów z połączeń międzyoperatorskich, a także za niewykonanie zalecenia ministra łączności z grudnia 2000 roku, w sprawie przepustowości punktów styku pomiędzy jej siecią a siecią Niezależnego Operatora Międzystrefowego.

Od 19 listopada toczy się już ponadto postępowanie URT w sprawie przekazania do urzędu przez TP S.A. niewłaściwych danych dotyczących przychodów z tytułu dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Według URT-u, TP SA podała w przekazanych do urzędu informacjach dane różniące się od tych, które otrzymała w sprawozdaniu rocznym spółki KPWiG.

Podobnie jak w sprawie przychodów z dzierżawy łączy telekomunikacyjnych, przyczyną wszczęcia postępowania odnośnie przychodów z połączeń międzyoperatorskich były rozbieżności w sprawozdaniach przekazanych do URT i KPWiG. Podstawą drugiego postępowania było stwierdzenie przez URT, że liczba punktów styków pomiędzy sieciami operatorów jest o połowę niższa od określonej rozporządzeniem ministra łączności.

W pierwszej z rozpoczętych dzisiaj spraw, TP SA przysługuje tydzień na złożenie do URT wyjaśnień. W drugim przypadku TP SA ma dwa tygodnie na przedstawienie swojego stanowiska.

Przepisy Prawa telekomunikacyjnego określają, że w takich wypadkach, wysokość kary może sięgać 3% rocznych przychodów spółki, czyli w przypadku TP S.A. do 440 mln zł. Jak podano w komunikacie, „ustalając wysokość kary, Prezes URT uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe”.

Prezes URT podjął dziś także decyzję w sprawie wniosku PTC o zmianę umowy operatora GSM z Telekomunikacją Polską i obniżenie opłat za połączenia wychodzące z sieci PTC do sieci TP S.A. Telekom ma obniżyć opłaty, a ich wysokość ma być zgodna ze stanowiskiem URT w tej sprawie z sierpnia br., opartym na wysokości stawek w rozliczeniach międzyoperatorskich w krajach UE. Od tej decyzji, która ma natychmiastowy rygor wykonalności, obu stronom przysługują dwa tygodnie na odwołanie do Sądu Antymonopolowego.