Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

3,8 mln zł po półroczu i nowe metry Incenti

Incenti zakończyła rozbudowę swojego centrum danych – obecnie mierzy ono w części produkcyjnej 400 m2. Spółka zrealizowała też zakładany plan przychodów po pierwszym półroczu.

Incenti osiągnęło po dwóch kwartałach br. łącznie 3,8 mln zł przychodów, i tym samym zrealizowało zakładany na początku roku wynik za pierwsze półrocze. Przypomnijmy, że na poczatku roku zarząd Incenti zapowiedział kwartalne, 50-proc. wzrosty i w sumie uzyskanie na koniec roku 12 mln zł przychodów. "Obecnie realizujemy założone przychody, podtrzymujemy więc także prognozy uzyskania rentowności na początku 2004 roku" - powiedział Wiktor Ząbek, członek zarządu Incenti.

W ciągu minionego półrocza Incenti rozpoczęła ponadto oferowanie usług ASP, udostępniając aplikacje wspomagające zarządzanie, platformę e-learningową oraz monitoring i zarządzanie sieciami rozległymi. Zainteresowanie usługami ASP wyraziło ok. 20 ankietowanych przez Incenti firm. Według informacji przedstawiciela spółki, do końca roku powstać ma także wspólna z TP SA oferta pakietowa dla biznesu. W chwili obecnej Incenti obsługuje w sumie 11 klientów, przy czym w większości są to spółki z grup udziałowców centrum: Prokomu i TP SA.

Incenti zamierza obecnie sprzedawać zdobyte doświadczenie w budowie centrum danych świadcząc doradztwo techniczne przy tego typu projektach. Incenti proponuje zarządzanie projektem, przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa, budowę nowych obiektów oraz administrację ośrodkiem. Na razie z tej oferty korzysta jeden z dwóch głównych udziałowców – TP S.A. Incenti uczestniczy w projekcie budowy łódzkiego centrum danych dla Grupy TP, w którego „szafach” znajdą się wszystkie kluczowe systemy telekomu. Planowany ośrodek będzie powstawał w kilku etapach, a docelowo na potrzeby TP SA i Grupy TP będzie wykorzystywał kilka tys. m2 powierzchni roboczej. "Rozmawiamy ponadto z kilkoma klientami, w przypadku których w grę wchodzi uczestnictwo w rozbudowie, albo budowa od podstaw centrum danych. W niektórych przypadkach kontrakty dotyczyć będą również późniejszej administracji centrum" - powiedział Wiktor Ząbek.