Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

3,1 mln zł przychodu Agory z internetu

Agora po raz pierwszy w historii podała wartość przychodów z reklam w Pionie Internet. W trzecim kwartale bez uwzględnienia wpływów z ogłoszeń drobnych wzrosły one o 52,9% w porównaniu do ubiegłego roku, osiągając wartość 3,1 mln zł.

W trzecim kwartale 2006 roku działalność internetowa Agory bez uwzględnienia wortali (czyli uruchomionego w marcu wortalu ogłoszeń o pracę praca.gazeta.pl oraz uruchomionego we wrześniu wortalu nieruchomości dom.gazeta.pl) osiągnęła dodatni wynik na poziomie EBITDA.

Jako całość Agora miała 2,19 mln zł jednostkowej straty netto w trzecim kwartale 2006 roku wobec 19,04 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 200,19 mln zł wobec 215,51 mln zł rok wcześniej.

Spółka niewątpliwie przyspieszyła rozwój działalności w internecie rozwijając nowe produkty i rozszerzając ofertę reklamową. Uruchomiono wortale tematyczne praca.gazeta.pl i dom.gazeta.pl, zmienił się portal gazeta.pl i serwis gazetawyborcza.pl, pojawiło się płatne codzienne e-wydanie "Gazety Wyborczej".

Jak informuje komunikat spółki, najważniejszym celem w segmencie internetu jest poszerzanie skali działalności i zasięgu oferty internetowej. - Rozwój Agory w tej dziedzinie może odbywać się organicznie bądź poprzez akwizycje - deklarują autorzy raportu.

- Na pewno w ciągu najbliższych dwóch lata wydamy na internet spore środki. Chcemy, żeby internet za dwa - dwa i pół roku był znaczącym źródłem przychodów, żeby przychody z tego tytułu wzrosły kilkukrotnie - powiedziała Wanda Rapaczyńska, prezes Agory. Obecnie udział przychodów Pionu Internet w przychodach całej grupy wynosi około 1,55%.

Dla porównania przytoczmy wyniki Interii: w trzecim kwartale odnotowała prawie 12 mln zł co stanowi o 29% wzroście wyniku w stosunku do przychodów za analogiczny okres ubiegłego roku. Portal ten wygenerował w trzecim kwartale br. zysk netto w wysokości ponad 1 mln zł, o 39% wyższy niż w trzecim kwartale 2005 roku.

3,1 mln zł przychodu Agory z internetu

Grupa Onet.pl po wycofaniu się z giełdy prawdopodobnie zaprzestanie publikowania swoich wyników finansowych, ponieważ nie podlega już obowiązkom informacyjnym jako spółka giełdowa. Zapewne część wyników portalu Onet będzie udostępniana w raporcie finansowym Grupy TVN.

Więcej:

porównanie wyników finansowych polskich portali za I kwartał

Wyniki Interii za III kwartał

Aktualizacja: 08 listopada 2006 09:50

Za depeszą ISB do tekstu dodaliśmy wypowiedź prezesa Agory, Wandy Rapaczyńskiej.