Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

293% rocznego wzrostu

Jak podaje brytyjski Urząd Statystyczny (Office of National Statistics), w okresie od października 2001 do października br. na Wyspach o 8,8% wzrosła liczba abonentów łączy internetowych.

Z najnowszych danych wynika, że od września do października br. liczba abonamentów internetowych nieznacznie się zmniejszyła w związku ze spadkiem liczby użytkowników usługi dial-up. Nadal stale rośnie liczba osób korzystających z szerokopasmowego dostępu do Sieci.

Z roku na rok, aż do września 2002 roku, liczba użytkowników dial-up rosła w Wielkiej Brytanii w tempie 1,9% rocznie. W ciągu jednego tylko miesiąca (wrzesień – październik br.) liczba osób korzystających z dostępu "wdzwanianego" spadła o 1,1%. Połączenia szerokopasmowe zdobywają sobie coraz większą popularność; na przestrzeni ostatniego roku w Wielkiej Brytanii liczba abonentów tego typu połączeń wzrosła o 293,2% (w okresie od września do października o 9,9%).