Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

29 złotych za walor Talexu

Cenę emisyjną akcji Talexu ustalono na 29 złotych za walor.

Zapisy na pierwszą publiczną emisję akcji poznańskiego Talexu zaczynają się w najbliższy poniedziałek. Do obrotu trafi 710 tysięcy walorów spółki. Subskrypcja potrwa do wtorku w przypadku dużych, a do piątku w przypadku drobnych inwestorów.

Spółka przewiduje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w listopadzie. Analitycy giełdowi są zdania, że na parkiecie wartość akcji Talexu wzrośnie do 34 a nawet 40 złotych.

Talex powstał w 1989 roku. Spółka świadczy kompleksowe usługi projektowania, wdrażania i administrowania systemami informatycznymi przedsiębiorstw. Jej sztandarowym produktem jest program wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem IRBIS, a do swoich klientów zalicza m. in. Wielkopolski Bank Kredytowy, Bank Gospodarki Żywnościowej i Polskie Sieci Energetyczne. Zatrudnia 98 osób.

W ubiegłym roku osiągnęła 2,78 miliona złotych zysku netto. Pieniądze z emisji pójdą na rozwój działalności – utworzenie centrum outsourcingu, uruchomienie portali tematycznych (m.in. medycznego) i zakup spółki telekomunikacyjnej.