29 złotych za walor Talexu

Cenę emisyjną akcji Talexu ustalono na 29 złotych za walor.

Zapisy na pierwszą publiczną emisję akcji poznańskiego Talexu zaczynają się w najbliższy poniedziałek. Do obrotu trafi 710 tysięcy walorów spółki. Subskrypcja potrwa do wtorku w przypadku dużych, a do piątku w przypadku drobnych inwestorów.

Spółka przewiduje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w listopadzie. Analitycy giełdowi są zdania, że na parkiecie wartość akcji Talexu wzrośnie do 34 a nawet 40 złotych.

Talex powstał w 1989 roku. Spółka świadczy kompleksowe usługi projektowania, wdrażania i administrowania systemami informatycznymi przedsiębiorstw. Jej sztandarowym produktem jest program wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem IRBIS, a do swoich klientów zalicza m. in. Wielkopolski Bank Kredytowy, Bank Gospodarki Żywnościowej i Polskie Sieci Energetyczne. Zatrudnia 98 osób.

W ubiegłym roku osiągnęła 2,78 miliona złotych zysku netto. Pieniądze z emisji pójdą na rozwój działalności – utworzenie centrum outsourcingu, uruchomienie portali tematycznych (m.in. medycznego) i zakup spółki telekomunikacyjnej.