Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

28 GHz Internetu

Od 15 lutego br. spółka Atcom zaoferuje dostęp do Internetu oparty na szerokopasmowym, bezprzewodowym systemie LMDS działającym w paśmie 28 GHz. Na uruchomienie usługi Atcom uzyskał pozwolenie prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

LMDS (Local Multipoint Distribution Services) jest bezprzewodowym systemem, wykorzystującym transmisję radiową o wysokiej częstotliwości. Funkcjonować może w obrębie niewielkich obszarów o średnicy kilku kilometrów. System składa się ze stacji bazowej i komunikujących się z nią stacji odbiorczych, tzw. terminali. Pracując w paśmie 28 GHz posiada znaczną przepustowość i może oferować prędkości przesyłania danych do 34 Mb/s. System działa niezależnie w obu kierunkach, czyli łączna przepustowość od i do klienta wynosi 68Mb/s.