27 mln telepracowników

Liczba telepracowników, czyli osób wykonujących swoją pracę zdalnie, np. za pośrednictwem Internetu, wyniesie w 2010 r. w Europie 27 mln - wynika z raportu instytutu IES (Institute of Employment Services).

Z raportu wynika również, że z czasem w Europie pojawią się różne typy telepracowników - np. osoby, które część pracy będą wykonywały w domu, a część w siedzibie firmy lub pracownicy, którzy w domu będą pracowali na własny rachunek (np. właściciele niewielkich firm lub osoby wykonujące wolne zawody). Liczebność tych pierwszych w 2010 r. szacuje się na 14 mln (w tej chwili jest ich ok. 3,7 mln), zaś drugich - na 6,58 mln (obecnie 3,08 mln).