25 milionów ce-marketu

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy działalności elektronicznej giełdy metali wartość transakcji zawartych za jej pośrednictwem sięgnęła 25 mln zł.

Na platformie jest zarejestrowanych 450 firm - producentów, pośredników i odbiorców wyrobów metalowych z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Za pośrednictwem ce-market.pl upłynniane są przede wszystkim nadwyżki produkcyjne i zapasy. Od grudnia ub. roku średnia dzienna wartość otwartych aukcji przekraczała 10 mln zł.

Założyciele platformy: Impexmetal i Grupa Prokomu mają ambicję uczynienia z niej największego internetowego rynku metali w Europie Środkowo-Wschodniej. Do mechanizmu aukcyjnego platformy dodany zostanie niebawem system sprzedaży katalogowej, gdzie produkty oferowane będą po cenach stałych, z możliwością negocjacji.

Wartość całego polskiego rynku metali jest szacowana na około 30 mld zł. Według ostatnich informacji konkurencyjnego wortalu StalNet w ciągu bieżącego roku wartość sprzedaży za jego pośrednictwem ma sięgnąć 200 mln zł. StalNet kojarzy jednak transakcje tylko pomiędzy partnerami Huty Sendzimira i Stalproduktu.