22% podatku na internetowe biblioteki?

Zgodnie z projektem ustawy o podatku od towarów i usług, odpłatne wypożyczanie wydawnictw przez biblioteki internetowe ma być opodatkowane 22% stawką VAT-u – podała Polska Agencja Prasowa.

Nad projektem pracuje sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Jak wskazują twórcy ustawy, zapisy, które są w VI Dyrektywie Unii Europejskiej, uniemożliwiają rozwiązanie tej kwestii w inny sposób. Tym samym od 1 maja br. usługa odpłatnego wypożyczania wydawnictw przez internetowe biblioteki objęta zostanie 22% stawką VAT-u.

Jak podała PAP, część posłów zwróciła uwagę na fakt, że wprowadzenie podwyżki stawki podatkowej jest niespójne z rządowymi programami popularyzacji Internetu (m.in. z projektem Polskiej Biblioteki Internetowej).

Warto dodać, że odpłatne wypożyczanie książek, gazet, magazynów i czasopism przez tradycyjne biblioteki pozostanie objęte preferencyjną stawką 7%.

Odpłatne wypożyczanie wydawnictw przez internetowe biblioteki będzie kolejną usługą, która zostanie objęta 22% podatkiem VAT. Przypomnijmy, że wcześniej rząd zapowiedział zwiększenie stawki podatkowej na dostęp do Internetu (z 7% na 22%). Więcej na ten temat w naszym wątku: http://www.idg.pl/news/watek/25.html