Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

22% VAT na internet od 1 marca 2005

Posłowie podkomisji finansów, obradujący nad rządowym projektem ustawy o VAT, wraz z wiceministrem finansów, Jarosławem Nenemanem, podjęli decyzję, że 22-procentowa stawka VAT na internet będzie obowiązywała od 1 marca 2005. Ale po tej dacie nie będzie zwolnień dla szkół i placówek oświatowych. Chyba, że Komisja Europejska na to przyzwoli.

Zmiana w projekcie nowelizacji dotycząca internetu miałaby wejść w życie 1 marca 2005 roku. Do tego czasu internet dla szkół i placówek oświatowych byłby zwolniony od podatku. Jeśli Komisja Europejska wyraziłaby zgodę na zwolnienie tych podmiotów z podatku, wówczas w kolejnej nowelizacji zostałoby ono przywrócone. Przypuszczalnie jednak Komisja Europejska nie zgodzi się na takie rozwiązanie i wtedy również placówki oświatowe będą płacić 22% stawkę podatkową.