22% VAT na internet od 1 marca 2005

Posłowie podkomisji finansów, obradujący nad rządowym projektem ustawy o VAT, wraz z wiceministrem finansów, Jarosławem Nenemanem, podjęli decyzję, że 22-procentowa stawka VAT na internet będzie obowiązywała od 1 marca 2005. Ale po tej dacie nie będzie zwolnień dla szkół i placówek oświatowych. Chyba, że Komisja Europejska na to przyzwoli.

Zmiana w projekcie nowelizacji dotycząca internetu miałaby wejść w życie 1 marca 2005 roku. Do tego czasu internet dla szkół i placówek oświatowych byłby zwolniony od podatku. Jeśli Komisja Europejska wyraziłaby zgodę na zwolnienie tych podmiotów z podatku, wówczas w kolejnej nowelizacji zostałoby ono przywrócone. Przypuszczalnie jednak Komisja Europejska nie zgodzi się na takie rozwiązanie i wtedy również placówki oświatowe będą płacić 22% stawkę podatkową.